1. کتاب دست دوم نقشه کشی صنعتی 1 حدادی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف مهندس حبیب اله حدادی
 2. کتاب دست دوم مقدمه ای بر احتمالات و امار کاربردی-نویسنده رونالد والپول-مترجم میربهادر قلی آریا نژاد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات440انتشارات دانشگاه علم و صنعت تالیف رونالد والپول ترجمه میربهادر قلی آریانژاد
 3. کتاب دست دوم نظریه صف-نویسنده محمدمدرس

  30,000 تومان

  تعداد صفحات280انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران تالیف محمد مدرس و دیگران
 4. کتاب دست دوم نقشه کشی صنعتی جلداول-نویسنده حبیب الله حدادی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات دانشگاه علم و صنعت تالیف حبیب الله حدادی
 5. کتاب دست دوم تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی تالیف جیمز موریس ترجمه راضیه رضازاده

  228,000تومان

  171,000 تومان

  تعداد صفحات449 انتشارات دانشگاه علم و صنعت نویسنده جیمز موریس ترجمه راضیه رضازاده
 6. کتاب دست دوم کارگاه برنامه ریزی دکتر اسماعیل شیعه

  83,000 تومان

  تعداد صفحات309 انتشارات دانشگاه علم و صنعت نویسنده دکتر اسماعیل شیعه
 7. کتاب دست دوم محیط های پاسخده ای ین بنتلی ترجمه دکتر مصطفی بهزاد فر

  77,000 تومان

  تعداد صفحات439 انتشارات دانشگاه علم و صنعت نویسنده ای ین بنتلی ترجمه دکتر مصطفی بهزاد فر
 8. کتاب دست دوم سیستم های مدیریت تولید با نگرش یکپارچه-نویسنده جیمی براون-مترجم مهدی غضنفری

  30,000 تومان

  تعداد صفحات576انتشارات دانشگاه علم و صنعت تالیف جیمی براون و دیگران ترجمه مهدی غضنفری و دیگران
 9. کتاب دست دوم مبانی اقتصاد خرد-نویسنده مسعود باباخانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات359 انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران تالیف مسعود باباخانی و دیگران
 10. کتاب دست دوم مدارهای مخابراتی تجزیه و تحلیل و طراحی-نویسنده کلارک-مترجم رضا گلپرور روزبهانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات777انتشارات دانشگاه علم و صنعت تالیف کلارک هرس ترجمه رضا گلپرور روزبهانی
 11. کتاب دست دوم رسم فنی جامع جلداول-نویسنده حسین جمالی فیروز آبادی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات دانشگاه علم و صنعت تالیف حسین جمالی فیروز آبادی
 12. کتاب دست دوم نقشه کشی صنعتی 2-نویسنده حسین خوشکیش

  40,000 تومان

  تعداد صفحات2000انتشارات دانشگاه علم و صنعت تالیف حسین خوشکیش و دیگران
 13. کتاب دست دوم نقشه های تمرینی-نویسنده حسین جمالی فیروزآبادی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات دانشگاه علم و صنعت تالیف حسین جمالی فیروز آبادی
 14. کتاب مشخصه سازی آزمایشگاهی مواد مرکب پیشرفته کارلسون طاهری بهروز - کاملا نو

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحه 428 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف لیف آ کارلسون و همکاران ترجمه دکتر فتح اله طاهری بهروز و همکاران
 15. کتاب مباحث ویژه در فرآیندهای انتقال و پخشیدگی آلودگی در محیط زیست - کاملا نو

  20,000تومان

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف اسکات سکلوفسکی - گرهارد جیرکا ترجمه مطهره سعادت پور - مرتضی کلاهدوزان
 16. کتاب دست دوم علم ترمودینامیک رهیافتی در مهندسی جلد دوم

  22,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف یونوس ا سنجل ترجمه دکتر محمود ابراهیمی
 17. کتاب تحلیل و طراحی آنتن - کاملا نو

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 913 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف وارن ال استنزمن - گری آ تیل ترجمه دکتر همایون عریضی
 18. کتاب الکترومغناطیس جلد اول الکتریسیته ساکن - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 407 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر همایون عریضی
 19. کتاب ریز موجها فرخ حجت کاشانی - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات دانشگاه علم و صنعت ترجمه دکتر فرخ حجت کاشانی
 20. کتاب طراحی شبکه های توزیع برق - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 450 انتشارات دانشگاه علم و صنعت ترجمه دکتر صادق جمالی - مهندس حسین شاطری
 21. کتاب الکترومغناطیس جلد دوم مغناطیس ساکن - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 475 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر همایون عریضی
 22. کتاب مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری اسماعیل شیعه - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 225 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر اسماعیل شیعه
 23. کتاب دینامیک پلهای راه آهن - کاملا نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 454 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف پروفسور لادیسلاو فریبا ترجمه دکتر جبار علی ذاکری سردرودی
 24. کتاب میکروکنترلر پیک ساختار، برنامه ریزی و کاربردها - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر ستار میرزاکوچکی و همکاران
 25. کتاب بیمه در قراردادهای عمرانی خانزادی - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 153 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر مصطفی خانزادی - مهندس گرشاسب خزائنی
 26. کتاب پویایی های سیستم رویکردی کاربردی برای مسائل مدیریتی - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 450 انتشارات دانشگاه علم و صنعت ترجمه دکتر ابراهیم تیموری و همکاران
 27. کتاب ریاضیات پیشدانشگاهی ریاضیات مقدماتی شیدفر - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر عبدالله شیدفر
 28. کتاب تحلیل مدار و الکترونیک با استفاده از MATLAB - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 366 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف جان ا آتیا ترجمه دکتر علی اکبر جلالی
 29. کتاب دست دوم برنامه ریزی عملیات حمل و نقل ریلی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 283 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر مسعود یقینی - مهندس جواد لسان
 30. کتاب دست دوم تحلیل و طراحی آنتن

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 913 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف وارن ال استتزمن ترجمه دکتر همایون عریضی
 31. کتاب دست دوم مبانی بررسی سیستمهای قدرت 2 - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف جان جی گرینجر ترجمه مهندس محمدرضا موسوی - مهندس امیر قلعه نوی
 32. کتاب دست دوم دینامیک و پایداری سیستم های قدرت جلد اول - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 374 انتشارات دانشگاه علم و صنعت ترجمه احد کاظمی - حیدرعلی شایانفر
  0