1. کتاب یادگیری آناتومی تالیف دکتر غلامرضا حسن زاده

  80,000تومان

  64,000 تومان

  تعداد صفحات 352 مولف دکترغلامرضا حسن زاده انتشارات گذر
 2. کتاب آناتومی بالینی اسنل جلد سوم :سر و گردن ویرایش دهم 2019 تالیف لورنس واینسکی ترجمه دکتر مظفر خزاعی

  100,000تومان

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 192 مولف لورنس واینسکی مترجم دکتر مظفر خزاعی انتشارات گذر
 3. کتاب آناتومی بالینی اسنل جلد دوم :اندام ویرایش دهم 2019 تالیف لورنس واینسکی ترجمه دکتر مظفر خزاعی

  150,000تومان

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 232 مولف لورنس واینسکی مترجم دکتر مظفر خزاعی انتشارات گذر
0