1. کتاب حل المسال روش های آماری وشاخص های بهداشتی _دکتر حمید زعیم کهن

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 224انتشارات نشر طبیب تالیفدکتر حمید زعیم کهن
 2. کتاب روش تحقیق در اتاق عمل و علوم بهداشتی _دکترعبدالقادر عصاررودی

  44,000 تومان

  تعداد صفحه 66انتشارات جامعه نگر تالیف دکترعبدالقادر عصاررودی
 3. کتاب کاربرد روش های آماری در علوم پزشکی و کاربانرم افزار SPS_سودابه حامدی شهرکی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 144انتشارات جامعه نگر تالیف سودابه حامدی شهرکی
 4. کتاب روش های آماری در تحقیقات پزشکی وبهداشتی همراه با SPSS _دکترمحسن صفاری

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 256انتشارات آثارسبحان تالیف دکترمحسن صفاری
 5. کتاب روش های تحقیق درعلوم پزشکی و بهداشت _دکترژیلا عابد سعیدی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 208انتشارات جامعه نگر تالیف دکترژیلا عابد سعیدی
 6. کتاب اصول طراحی پرسشنامه _ دکتر ملک افضلی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 306انتشارات پژواک علم آریا تالیف دکتر ملک افضلی
 7. کتاب آمار زیستی _ دکتر محمد فشارکی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 224انتشارات جامعه نگر تالیف دکتر محمد فشارکی
 8. کتاب بیوانفورماتیک به زبان ساده _ جان مایکل کلاوری سدریک نوتردام

  400,000 تومان

  تعداد صفحه 530 انتشارات جامعه نگر تالیف دکتر حمید حجتی
 9. کتاب روش های تحقیق آماری در پرستاری _ دکتر حمید حجتی

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات جامعه نگر تالیف دکتر حمید حجتی
 10. کتاب روش های پیشرفته آماری م کاربردی آن _ابوالفضل قودجانی

  80,000 تومان

  تعداد صفحه 547 انتشارات جامعه نگر تالیف ابوالفضل قودجانی
 11. کتاب روش های آماری _دکتر کاظم محمد

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 360انتاتشار رویان پژوه تالیف دکتر کاظم محمد
 12. کتاب الفبای تحقیق در علوم پزشکی_دکتر مهدی وطن پور

  280,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تالیف دکتر مهدی وطن پور
 13. کتاب مطالعات کارآزمایی بالینی_دکتر علی چهری

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 143انتشارات پژواک علم آریا تالیف دکتر علی چهری
 14. کتاب روش های آماری _دکتر کاظم محمد

  340,000 تومان

  تعداد صفحه 360انتاتشار رویان پژوه تالیف دکتر کاظم محمد
  0