1. کتاب دست دوم مروری بر روش تحقیق با رویکرد کاربردی -نویسنده مهدی مدد خانی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 234 انتشارات سخنوران تالیف مهدی مدد خانی
 2. کتاب آمارپزشکی پایه-بالینی-نویسنده داوسون -مترجم دکترعلی اکبرسرافزار

  65,000 تومان

  تعداد صفحات880 تالیف داوسون ودیگران ترجمه دکترعلی اکبرسرافزار ودیگران انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 3. کتاب روش های آماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی مونرو-نویسنده استیسی بی پلیختا-مترجم دکتر انوشیروان کاظم نژاد

  84,900تومان

  72,165 تومان

  تعداد صفحات 556 انتشارات جامعه نگر تالیف استیسی بی پلیختا-الیزابت ای کلوین ترجمه دکتر انوشیروان کاظم نژاد-دکتر محمد رضا حیدری -رضا نوروززاده
 4. کتاب آنالیز آماری در پژوهش های علوم پزشکی با استفاده از نرم افزار SPSS-نویسنده دکتر علی چهرئی

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحات 634 انتشارات پژواک علم آریا تالیف دکتر علی چهرئی- دکتر سید محمد افراشته
 5. کتاب حل المسال روش های آماری وشاخص های بهداشتی _دکتر حمید زعیم کهن

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 224انتشارات نشر طبیب تالیفدکتر حمید زعیم کهن
 6. کتاب روش تحقیق در اتاق عمل و علوم بهداشتی _دکترعبدالقادر عصاررودی

  44,000 تومان

  تعداد صفحه 66انتشارات جامعه نگر تالیف دکترعبدالقادر عصاررودی
 7. کتاب کاربرد روش های آماری در علوم پزشکی و کاربانرم افزار SPS_سودابه حامدی شهرکی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 144انتشارات جامعه نگر تالیف سودابه حامدی شهرکی
 8. کتاب روش های آماری در تحقیقات پزشکی وبهداشتی همراه با SPSS _دکترمحسن صفاری

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 256انتشارات آثارسبحان تالیف دکترمحسن صفاری
 9. کتاب روش های تحقیق درعلوم پزشکی و بهداشت _دکترژیلا عابد سعیدی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 208انتشارات جامعه نگر تالیف دکترژیلا عابد سعیدی
 10. کتاب اصول طراحی پرسشنامه _ دکتر ملک افضلی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 306انتشارات پژواک علم آریا تالیف دکتر ملک افضلی
 11. کتاب آمار زیستی _ دکتر محمد فشارکی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 224انتشارات جامعه نگر تالیف دکتر محمد فشارکی
 12. کتاب روش های تحقیق آماری در پرستاری _ دکتر حمید حجتی

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات جامعه نگر تالیف دکتر حمید حجتی
 13. کتاب روش های پیشرفته آماری م کاربردی آن _ابوالفضل قودجانی

  80,000 تومان

  تعداد صفحه 547 انتشارات جامعه نگر تالیف ابوالفضل قودجانی
 14. کتاب روش های آماری _دکتر کاظم محمد

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 360انتاتشار رویان پژوه تالیف دکتر کاظم محمد
 15. کتاب الفبای تحقیق در علوم پزشکی_دکتر مهدی وطن پور

  280,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تالیف دکتر مهدی وطن پور
 16. کتاب مطالعات کارآزمایی بالینی_دکتر علی چهری

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 143انتشارات پژواک علم آریا تالیف دکتر علی چهری
 17. کتاب روش های آماری _دکتر کاظم محمد

  340,000 تومان

  تعداد صفحه 360انتاتشار رویان پژوه تالیف دکتر کاظم محمد
 18. کتاب بیوانفورماتیک به زبان ساده _ جان مایکل کلاوری سدریک نوتردام

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 530 انتشارات جامعه نگر تالیف دکتر حمید حجتی
  0