1. کتاب دست دوم درسنامه تاکتیک ها و ترکیب های شطرنج-نویسنده سرگئی ایواشچنکو-مترجم ابوالقاسم نجیب

  42,000 تومان

  تعدادصفحات 256انتشارات فرزین نوشته سرگئی ایواشچنکو ترجمه ابوالقاسم نجیب
 2. کتاب دست دوم خانه به خانه 2 (تمرین های مقدماتی شطرنج ) تالیف ساره تاجیک

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 166 مولف ساره تاجیک انتشارات فرزین وزن 150 سال 1397 چاپ اول
 3. کتاب دست دوم سوداکو 3 For Dummies تالیف اندرو هرون ترجمه مهدی عمرانلو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 340 مولف اندرو هرون مترجم مهدی عمرانلو انتشارات آوند دانش
 4. کتاب Chess CAMP جلد هفتم تالیف Igor Sukhin -کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 114 Mongoose انتشارات
 5. کتاب Chess CAMP جلد ششم تالیف Igor Sukhin -کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 114 Mongoose انتشارات
 6. کتاب Chess CAMP جلد پنجم تالیف Igor Sukhin -کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 114 Mongoose انتشارات
 7. کتاب Chess CAMP جلد چهارم تالیف Igor Sukhin -کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 114 Mongoose انتشارات
 8. کتاب Chess CAMP جلد سوم تالیف Igor Sukhin -کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 113 Mongoose انتشارات
 9. کتاب Chess CAMP جلد اول تالیف Igor Sukhin -کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 114 Mongoose انتشارات
 10. کتاب تقویت هوش با تمرین شطرنج پایه 2ترجمه دانش دادگر -کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 96 مترجم دانش دادگر انتشارات دستخط
 11. کتاب مبانی شناخت دفاع و مات در دو حرکت ترجمه دانش دادگر -کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 120 مترجم دانش دادگر انتشارات دستخط
 12. کتاب درس و مشق مسائل کلیدی شطرنج گام چهارم ترجمه دانش دادگر -کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 96 مترجم دانش دادگر انتشارات دستخط
 13. کتاب درس و مشق مسائل کلیدی شطرنج گام ششم ترجمه دانش دادگر -کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 96 مترجم دانش دادگر انتشارات دستخط
 14. کتاب آموزنده ترین بازی های تاریخ شطرنج تالیف ایروینگ چرنف ترجمه محمدرضا صالح زاده -کاملا نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحات 256 مولف ایروینگ چرنف مترجم محمدرضا صالح زاده انتشارات شباهنگ
 15. کتاب مینیاتورهای شطرنج 400 بازی ترکیبیب تالیف آ.رویزمان ترجمه عنایت الله گنجیان -کاملا نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 368 مولف آ.رویزمان مترجم عنایت الله گنجیان انتشارات شباهنگ
 16. کتاب 300 وضعیت و طرح مهم در شطرنج تالیف لو آلبورت ترجمه اعظم اعتماد -کاملا نو

  48,000 تومان

  تعداد صفحات 160 مولف لو آلبورت مترجم اعظم اعتماد انتشارات شباهنگ
 17. کتاب دفاع سیسیلی (کتاب کامل) تالیف دیوید لوی ترجمه محمود طلوعی فر -کاملا نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحات 180 مولف دیوید لوی مترجم محمود طلوعی فر انتشارات شباهنگ
 18. کتاب 1001 مات سهمگین تالیف جان نان ترجمه حمیدرضا رحیمی -کاملا نو

  49,000 تومان

  تعداد صفحات 336 مولف جان نان مترجم حمیدرضا رحیمی انتشارات شباهنگ
 19. کتاب رموز شهود شطرنجی چگونه حس شطرنجی خود را تقویت کنیم ؟ تالیف الکساندر بلیافسکی ترجمه علیرضا فیاضی -کاملا نو

  59,000 تومان

  تعداد صفحات 200 مولف الکساندر بلیافسکی مترجم علیرضا فیاضی انتشارات شباهنگ
 20. کتاب تئوری های بنیادین و نوین شطرنج تالیف کاظم مرتضوی -کاملا نو

  95,000 تومان

  تعداد صفحات 401 مولف کاظم مرتضوی انتشارات اندیشه برتر
 21. کتاب درسنامه شطرنج سطح آمادگی 1 تالیف ساسان ربیعی-کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 159 مولف ساسان ربیعی انتشارات فرزین
 22. کتاب درسنامه شطرنج سطح آمادگی 2 تالیف ساسان ربیعی-کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 143 مولف ساسان ربیعی انتشارات فرزین
 23. کتاب مانور ،هنر بازی با سوارها تالیف مارک دوورتسکی ترجمه فرشاد خوئی زاده-کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 261 مولف مارک دوورتسکی مترجم فرشاد خوئی زاده انتشارات فرزین
 24. کتاب طرح درس برای مربیان شطرنج تالیف رحیم دلجو-کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 96 مولف رحیم دلجو انتشارات فرزین
 25. کتاب شطرنج دینامیک (بازی ها و آموزش ها) تالیف عزیزاله صالحی مقدم-کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 128 مولف عزیزاله صالحی مقدم انتشارات فرزین
 26. کتاب روان شناسی کاربردی شطرنج (درک عامل انسانی) تالیف عزیزاله صالحی مقدم-کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 128 مولف عزیزاله صالحی مقدم انتشارات فرزین
 27. کتاب فواید شطرنج در آموزش و پرورش تالیف رابرت فرگوسن ترجمه مجید کرامتی مقدم-کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 116 مولف رابرت فرگوسن مترجم مجید کرامتی مقدم انتشارات مولف
 28. کتاب درسنامه 2 راهنمای ترکیب های شطرنج تالیف سرگئی ایواشچنکو ترجمه حسین میرزایی-کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 256 مولف سرگئی ایواشچنکو مترجم حسین میرزایی انتشارات جوان
 29. کتاب شطرنج برنده بازی کنید تالیف یاسر سیروان ترجمه سهیل هوشداران-کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 256 مولف یاسر سیروان مترجم سهیل هوشداران انتشارات نوید شیراز
 30. کتاب پیروزی از طریق گشایش فیل تالیف گری لین ترجمه بهزاد هنری-کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 186 مولف گری لین مترجم بهزاد هنری انتشارات واژه آرا
 31. کتاب آشنایی با ساختارهای پیاده ای تالیف موریسیو فلورس ریوز ترجمه محمد خیرخواه ثابت قدم-کاملا نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 546 مولف موریسیو فلورس ریوز مترجم محمد خیرخواه ثابت قدم انتشارات شباهنگ
 32. کتاب کارنامه قهرمانان جهان 2 تالیف گری کاسپاروف ترجمه خشایار بهاری-کاملا نو

  55,000 تومان

  تعداد صفحات 298 مولف گری کاسپاروف مترجم خشایار بهاری انتشارات فرزین
 33. کتاب بهترین بازیهای آلخین (دوره کامل 1942-1908) تالیف جان نان ترجمه خشایار بهاری-کاملا نو

  68,000 تومان

  تعداد صفحات 306 مولف جان نان مترجم خشایار بهاری انتشارات فرزین
 34. کتاب مفاهیم وسط بازی تالیف جان نانا ترجمه احسان محمد اسماعیل -کاملا نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 248 مولف جان نانا مترجم احسان محمد اسماعیل انتشارات شباهنگ
 35. کتاب میراث شطرنجی آلخین جلد چهارم تالیف آلکساندر کوتوف ترجمه آبتین گلکار -کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 205 مولف آلکساندر کوتوف مترجم آبتین گلکار انتشارات فرزین
 36. کتاب کلاس شطرنج مجموعه آموزش و تمرین تالیف هادی قربانی -کاملا نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 344 مولف هادی قربانی انتشارات شباهنگ
 37. کتاب آموزش شطرنج پایه تالیف کیهان هنری -کاملا نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 176 مولف کیهان هنری انتشارات تاجیک
 38. کتاب راهی به سوی شطرنج پایه تالیف پرهام هنری -کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 232 مولف پرهام هنری انتشارات فرزین
  0