1. کتاب بیهوشی در جراحی های گوش، حلق و بینی دکتر سودابه حدادی - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 99 انتشارات گپ تألیف دکتر سودابه حدادی - دکتر آرمان پرویزی
 2. کتاب بیهوشی در جراحی قلب دکتر مهدی فتحی - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر مهدی فتحی - دکتر شیما شیبانی
 3. کتاب ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر 2015 جلد 1 دکتر هاله فرزین - در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 492 انتشارات آبادیس طب ترجمه دکتر هاله فرزین
 4. کتاب ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر 2015 جلد 2 دکتر هاله فرزین - در حد نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 266 انتشارات آبادیس طب ترجمه دکتر هاله فرزین
 5. کتاب ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر 2015 جلد 4 دکتر هاله فرزین - در حد نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات آبادیس طب ترجمه دکتر هاله فرزین
 6. کتاب ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر 2015 جلد 5 دکتر هاله فرزین - در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات آبادیس طب ترجمه دکتر هاله فرزین
 7. کتاب ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر 2015 جلد 6 دکتر هاله فرزین - در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 351 انتشارات آبادیس طب ترجمه دکتر هاله فرزین
 8. کتاب ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر 2015 جلد 9 دکتر هاله فرزین - در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحه 663 انتشارات آبادیس طب ترجمه دکتر هاله فرزین
 9. کتاب فیزیک هوشبری فواد گلی احمد آباد - در حد نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات رامان سخن تألیف فواد گلی احمد آباد و همکاران
0