1. کتاب حسابداری مالی و صنعتی-کارشناسی ارشد - مدرسان شریف-نویسنده سعید مشایخی فرد

  1,650,000تومان

  1,485,000 تومان

  تعداد صفحات 540 انتشارات مدرسان شریف تالیف سعید مشایخی فرد
 2. کتاب حسابرسی -میکروطبقه بندی شده -کارشناسی ارشد و دکتری- مدرسان شریف-نویسنده علیرضا خانی

  90,000تومان

  81,000 تومان

  تعداد صفحات 318 انتشارات مدرسان شریف تالیف علیرضا خانی
 3. کتاب مجموعه سوالات آزمون های 89-99 حسابداری -کارشناسی ارشد مدرسان شریف-نویسنده مهندس حسین نامی

  155,000تومان

  139,500 تومان

  تعداد صفحات 400 انتشارات مدرسان شریف تالیف حسین نامی و همکاران
 4. کتاب حسابداری صنعتی -میکرو طبقه بندی شده--کارشناسی ارشد مدرسان شریف-نویسنده سعید مشایخی فرد

  95,000تومان

  85,500 تومان

  تعداد صفحات 362 انتشارات مدرسان شریف تالیف سعید مشایخی فرد
 5. کتاب دست دوم زبان تخصصی حسابداری-نویسنده وحید بدیعی بهنمیری

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 542,انتشارات مدرسان شریف,تالیف وحید بدیعی بهنمیری
 6. کتاب حسابداری مالی-میکروطبقه بندی شده-کارشناسی ارشد مدرسان شریف-نویسنده سعید مشایخی فرد

  175,000تومان

  157,500 تومان

  تعداد صفحات 444 انتشارات مدرسان شریف تالیف سعید مشایخی فرد-وحید بدیعی
 7. کتاب حسابداری دولتی-کارشناسی ارشد مدرسان شریف-نویسنده ملک محمد غلامی

  24,000تومان

  21,600 تومان

  تعداد صفحات 358 انتشارات مدرسان شریف تالیف ملک محمد غلامی
0