1. کتاب مجموعه سوالات آزمون های علوم سیاسی و روابط بین الملل کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  95,000 تومان

  تعداد صفحه 674 انتشارات مدرسان شریف تألیف پریسا رضایی و همکاران
 2. کتاب دست دوم تاریخ روابط بین الملل مدرسان شریف-در حد نو

  98,000 تومان

  تعداد صفحات 334 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفان
 3. جزوه دست دوم مدرسان شریف زبان تخصصی علوم سیاسی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 150 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفان
 4. جزوه دست دوم مدرسان شریف تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 350 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفان
 5. جزوه دست دوم مدرسان شریف مبانی علم سیاست

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 350 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفان
 6. جزوه دست دوم مدرسان شریف علوم سیاسی و روابط بین الملل

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 115 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفان
0