1. هیدرولیک و پنوماتیک صنعتی

  هیدرولیک و پنوماتیک صنعتی
 2. مکانیک سازه های مرکب ویرایش سوم

  مکانیک سازه های مرکب ویرایش سوم دکتر محسنی شکیب
 3. مکانیک کوانتومی مدرن ساکورایی

  مکانیک کوانتومی مدرن ساکورایی
 4. مکانیک سیالات شیمز

  مکانیک سیالات شیمز ترجمه مهندس انتظاری
 5. مکانیک آماری پاتریا

  مکانیک آماری پاتریا ویرایش 3
 6. مقاومت مصالح بیرجانسون

  مقاومت مصالح بیرجانسون ویرایش چهارم ترجمه دکتر زارع پور
 7. فرمول های مهندسی مکانیک

  کتابی بسیار کاربردی از انتشارات مک گروهیل
 8. طرح بزرگ

  طرح بزرگ استیون هاکینگ
 9. طراحی موشک های بالستیک و سیستم های حمل ماهواره

  طراحی موشک های بالستیک و سیستم های حمل ماهواره
 10. طراحی اجزا ماشین شیگلی

  طراحی اجزا شیگلی فارسی ویرایش 7 ترجمه دکتر شادروان
 11. طراحی اجزا شیگلی زبان اصلی

  طراحی اجزا شیکلی زبان اصلی ویرایش 8
 12. سیستم های انتقال سیال PIPING زبان اصلی

  سیستم های انتقال سیال PIPING زبان اصلی
 13. سیستم های انتقال آب دکتر شمسائی

  سیستم های انتقال آب دکتر شمسائی
 14. ریاضی مهندسی شیدفر

  ریاضی مهندسی شیدفر
 15. ریاضی مهندسی پیشرفته کرویت سیگ

  ریاضی مهندسی پیشرفته کرویت سیگ
 16. ذهن هولوتراپیک

  ذهن هولوتراپیک نویسنده گروف ترجمه گذر آبادی
 17. دینامیک مریام زبان اصلی ویرایش 7

  دینامیک مریام زبان اصلی ویرایش 7
0