1. کتاب نسخه نویسی بیماری های شایع 10 دارودرمانی بیماری های پوست و مو دکتر حسین خلیلی - در حد نو

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات ارجمند تألیف دکتر حسین خلیلی و همکاران
 2. کتاب نسخه نویسی بیماری های شایع 6 دارودرمانی بیماری های قلبی - عروقی دکتر حسین خلیلی - در حد نو

  21,500 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات ارجمند تألیف دکتر حسین خلیلی و همکاران
 3. کتاب نسخه نویسی بیماری های شایع دکتر حسین خلیلی - در حد نو

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات ارجمند تألیف دکتر حسین خلیلی - دکتر مطهره احمدی
 4. کتاب دارودرمانی رویکرد معرفی بیمار - دکتر حسین خلیلی

  95,000تومان

  80,750 تومان

  تعداد صفحه 784 انتشارات ارجمند تالیف دکتر حسین خلیلی
 5. کتاب دارو درمانی بیماری های پوست و مو حسین خلیلی - کاملا نو

  99,000تومان

  79,200 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات ارجمند تألیف دکتر حسین خلیلی و همکاران
 6. کتاب اطلاعات دارویی بالینی رویکرد جدید حسین خلیلی - کاملا نو

  79,000تومان

  63,200 تومان

  تعداد صفحه 768 انتشارات ارجمند تألیف دکتر حسین خلیلی - دکتر حمیدرضا تقوای معصومی
 7. کتاب دارو درمانی بیماری های بافت همبند و استخوان روماتولوژی حسین خلیلی - کاملا نو

  59,000تومان

  47,200 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات ارجمند تألیف دکتر حسین خلیلی - دکتر مریم مهرپویا - دکتر آزاده اشراقی
 8. کتاب دارو درمانی بیماری های تنفسی حسین خلیلی - کاملا نو

  60,000تومان

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات ارجمند تألیف دکتر حسین خلیلی - دکتر امید آرسته
 9. کتاب داروشناسی نسخه های رایج حسین خلیلی - کاملا نو

  39,000تومان

  31,200 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات ارجمند تألیف دکتر حسین خلیلی ، دکتر سیمین دشتی ، دکتر سید محمدرضا جوادی
  0