1. کتاب دست دوم مبانی ماشینهای الکتریکی جلد اول و دوم - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف Pericles Emanuel ترجمه دکتر مهرداد عابدی
 2. کتاب دست دوم طراحی راکتورهای شیمیایی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 720 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف Octave Levenspiel ترجمه دکتر مرتضی سهرابی
 3. کتاب دست دوم آشنایی با نرم افزار اکوتکت - در حد نو

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف دکتر زهرا قیابکلو
 4. کتاب دست دوم آشنایی با نرم افزار اکوتکت - در حد نو

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف دکتر زهرا قیابکلو
 5. کتاب دست دوم مبانی فیزیک ساختمان 1 آکوستیک - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 233 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف دکتر زهرا قیابکلو
 6. کتاب دست دوم مباحث پیشرفته فنی و اقتصادی نگهداری در معادن - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف دکتر سید کاظم اورعی
 7. کتاب دست دوم تحلیل سازه ها

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 934 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف محمدرضا اخوان لیل آبادی - شاپور طاحونی
 8. کتاب دست دوم تحلیل سازه ها - روش کلاسیک و ماتریس

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 896 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف محمدرضا اخوان لیل آبادی - شاپور طاحونی