1. کتاب روش های عملی در رنگرزی منسوجات منصوره قنبرافجه نیلوفر اصلاحی - کاملا نو

  18,000تومان

  15,300 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف دکتر منصوره قنبرافجه - دکتر نیلوفر اصلاحی
 2. کتاب سوپر آلیاژها آلیاژسازی و عملکرد محمد بابائی - کاملا نو

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف مهندس محمد بابائی
 3. کتاب زبان تخصصی مهندسی پزشکی جهاد دانشگاهی - کاملا نو

  32,000تومان

  22,400 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف حامد آقاپناه رودسری - سید رضا آل نبی
 4. کتاب زیرسازی راه آهن قطارهای سریع السیر - کاملا نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 102 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف عماد عظیمی و همکاران
 5. کتاب روش های روسازی در آزادراه و اتوبان - کاملا نو

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف فیروز داوودی - نعمت اله قاسمی
 6. کتاب تحلیل و طراحی تیرهای بتنی دارای بازشدگی - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر ترجمه مهندس سعید جبلی فرد
 7. کتاب تعامل با پیمانکاران جزء در کارگاههای عمرانی - کاملا نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف مهندس مسعود حق کیش
 8. کتاب مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای مکانیک خاک ویژه کنکور کارشناسی ارشد عمران - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف رضا برون
 9. کتاب مقدمه ای بر تصمیم گیری های چند معیاره، تحلیل پوششی داده ها و ارتباط آنها - کاملا نو

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف دکتر علیرضا علی نژاد - مهندس امیر صالح بهروزی نژاد
 10. کتاب انتخاب سیستم های حمل و نقل انبوه شهری - کاملا نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 292 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف کاظم نوجوان یولقونلو - بهمن موسوی
 11. کتاب آموزش کاربردی نرم افزارهای مهندسی صنایع و مدیریت جلد اول - کاملا نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف حمیدرضا ایزدبخش و همکاران
 12. کتاب دست دوم مبانی ماشینهای الکتریکی جلد اول و دوم - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف Pericles Emanuel ترجمه دکتر مهرداد عابدی
 13. کتاب دست دوم مباحث پیشرفته فنی و اقتصادی نگهداری در معادن - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف دکتر سید کاظم اورعی
 14. کتاب دست دوم تحلیل سازه ها

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 934 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف محمدرضا اخوان لیل آبادی - شاپور طاحونی
 15. کتاب دست دوم طراحی راکتورهای شیمیایی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 720 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف Octave Levenspiel ترجمه دکتر مرتضی سهرابی
 16. کتاب دست دوم آشنایی با نرم افزار اکوتکت - در حد نو

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف دکتر زهرا قیابکلو
 17. کتاب دست دوم آشنایی با نرم افزار اکوتکت - در حد نو

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف دکتر زهرا قیابکلو
 18. کتاب دست دوم مبانی فیزیک ساختمان 1 آکوستیک - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 233 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف دکتر زهرا قیابکلو
 19. کتاب دست دوم تحلیل سازه ها - روش کلاسیک و ماتریس

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 896 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف محمدرضا اخوان لیل آبادی - شاپور طاحونی