1. کتاب طراحی و تجزیه و تحلیل آزمایش ها نظریه و کاربردها - کاملا نو

  16,000تومان

  13,600 تومان

  تعداد صفحه 338 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تألیف دکتر علی زینل همدانی و همکاران
 2. کتاب پیل های سوختی با غشاء مبادله کننده پروتون نظری و عملی - کاملا نو

  29,000تومان

  23,200 تومان

  تعداد صفحه 445 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تألیف فرانو باربیر ترجمه دکتر محمد ژیانی و همکاران
 3. کتاب دست دوم شناسایی سیستماتیک ترکیبات آلی ویرایش هفتم - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 786 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تألیف ر ل شراینر ترجمه دکتر مهران غیاثی
 4. کتاب دست دوم فیزیک دانشگاهی الکتریسیته و مغناطیس جلد سوم - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تألیف آلوین هودسون - رکس نلسون ترجمه دکتر احمد شیرانی - دکتر محمدحسن علامت ساز
 5. کتاب دست دوم نظریه کوانتومی جامدات - کاملا نو

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تألیف یون پ اوریلی ترجمه دکتر سید اکبر جعفری
 6. کتاب دست دوم ترمودینامیک آماری - مبانی و کاربردها

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 407 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تألیف دکتر غلامعباس پارسافر
 7. کتاب دست دوم اصول و کاربرد عملیات حرارتی فولادها و چدنها

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 752 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تألیف محمدعلی گلعذار
 8. کتاب دست دوم اصول علم مواد - ساختار، خواص و مهندسی مواد تویسرکانی ویرایش دوم

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 649 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تألیف حسین تویسرکانی
 9. کتاب دست دوم شناسائی سیستماتیک ترکیبات آلی - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 950 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تألیف رالف ال شراینر و همکاران ترجمه مهران غیاثی