1. کتاب تحلیل و طراحی دالها و پی های بتن آرمه SAFE - CSiDETAILER - کاملا نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات علم عمران تألیف مهندس سیدمهدی داودنبی - مهندس سید مهیار لاجوردی
 2. کتاب کتابخانه مقاطع کاربردی فولادی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات علم عمران تألیف مهندس سعید کریمی فراهانی - مهندی سید مهیار لاجوردی
 3. کتاب ملاحظات ویژه طراحی لرزه ای سازه های فولادی طبق AISC 2005 - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 354 انتشارات علم عمران ترجمه مجتبی اصل حمد الله نیا
 4. کتاب جزییات آرماتورگذاری لرزه ای در مناطق زلزله خیز طبق ACI 318-05 و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات علم عمران ترجمه وحید قاضی پور - مهدی داودنبی - مهیار لاجوردی
 5. کتاب برنامه جامع ایجاد و تحلیل مقاطع سازه ای Section Builder

  1,500 تومان

  تعداد صفحه 138 انتشارات علم عمران تألیف مهندس سید مهیار لاجوردی - مهندس سید مهدی داودنبی
0