1. کتاب دست دوم چکیده سم شناسی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 98 انتشارات حیدری تألیف دکتر حسین جعفری
 2. کتاب دست دوم مبانی ریخت شناسی سلولی بافت ها عمومی و اختصاصی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات حیدری تألیف دکتر سیمین فاضلی پور
 3. کتاب دست دوم چکیده فارماکولوژی پایه

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 80 انتشارات حیدری تألیف دکتر حسین جعفری
 4. کتاب دست دوم بارداری و زایمان ویلیامز - جلد 3

  70,000تومان

  45,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه دکتر سهیلا امینی مقدم و همکاران
 5. کتاب دست دوم بارداری و زایمان ویلیامز - جلد 2

  70,000تومان

  45,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه دکتر سهیلا امینی مقدم و همکاران
 6. کتاب دست دوم بارداری و زایمان ویلیامز - جلد 1

  70,000تومان

  45,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه دکتر سهیلا امینی مقدم و همکاران
 7. کتاب دست دوم بافت شناسی پزشکی جان کوئیرا 2016

  47,900تومان

  28,740 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه دکتر باقر مینایی
 8. کتاب دست دوم ضروریات زیست شناسی سلولی

  25,900تومان

  15,540 تومان

  تعداد صفحه 277 انتشارات حیدری تألیف دکتر سیدعطاء الله سادات شاندیز و همکاران
 9. کتاب دست دوم نگاهی جامع بر زبان کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات حیدری تألیف حسن یعقوبی - صفورا پاکیزه کار