1. کتاب خلاصه دروس درسنامه جامع مامایی کارشناسی و کارشناسی ارشد دکتر زیبا تقی زاده - کاملا نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحه 790 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر زیبا تقی زاده
 2. کتاب مهارت های بالینی مامایی در بلوک زایمان دکتر زیبا تقی زاده - کاملا نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 665 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر زیبا تقی زاده و همکاران
 3. کتاب تشخیص و درمان بارداری و زایمان کارنت جلد 1 دکتر ترجمه اکرم قهقهائی نظام آبادی - کاملا نو

  72,000 تومان

  تعداد صفحه 688 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر اکرم قهقهائی نظام آبادی و همکاران
 4. کتاب تشخیص و درمان بیماری های زنان کارنت جلد 2 دکتر ترجمه اکرم قهقهائی نظام آبادی - کاملا نو

  72,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر اکرم قهقهائی نظام آبادی و همکاران
 5. کتاب جنین شناسی مور انسان در حال تکوین با رویکرد بالینی ترجمه دکتر رضا شیرازی - کاملا نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 591 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر رضا شیرازی و همکاران
 6. کتاب پرستاری مادران و نوزادان لیفر 2012 ترجمه دکتر زیبا تقی زاده - کاملا نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر زیبا تقی زاده و همکاران
 7. کتاب پرستاری مادران و نوزادان لیفر 2012 ترجمه دکتر زیبا تقی زاده - کاملا نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر زیبا تقی زاده و همکاران
 8. کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019 ترجمه دکتر رضا شیرازی - کاملا نو

  49,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر رضا شیرازی - دکتر شبنم بخشعلی زاده
 9. کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی فوریت های محیطی تألیف طاهره توفیقیان - کاملا نو

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات اندیشه رفیع تألیف طاهره توفیقیان - عبدالقادر عصارررودی
 10. کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی تروما 2 تألیف مریم کریمی نقندر - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات اندیشه رفیع تألیف مریم کریمی نقندر - حسن خلیلی
 11. کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی تروما 1 تألیف حسن خلیلی - کاملا نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات شایان نمودار تألیف حسن خلیلی و همکاران
 12. کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی فوریتهای داخلی 1 تألیف طاهره توفیقیان - کاملا نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات اندیشه رفیع تألیف طاهره توفیقیان
 13. کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی فوریتهای داخلی 2 تألیف طاهره توفیقیان - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر طاهره توفیقیان
 14. کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی اصول و فنون مراقبت ها تألیف زهرا استاجی - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات اندیشه رفیع تألیف زهرا استاجی و همکاران
 15. کتاب اطلس جیبی طب اورژانس ترجمه دکتر فاطمه محمدی - کاملا نو

  37,000 تومان

  تعداد صفحه 543 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر فاطمه محمدی و همکاران
 16. کتاب فارماکولوژی پزشکی ،پرستاری، مامایی، هوشبری رخساره معمار - کاملا نو

  35,000تومان

  31,500 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر رخساره معمار و همکاران
 17. کتاب داروشناسی بیهوشی میلر 2011 اسدالله سعادت نیاکی - کاملا نو

  7,950تومان

  7,155 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه علی راستگار فرج زاده
 18. کتاب راهنمای عملی کاربردهای لیزر پروین منصوری - کاملا نو

  80,000تومان

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر پروین منصوری - دکتر نیکو مظفری
 19. کتاب بیماری های پوست تشخیص و درمان هبیف 2018 پروین منصوری - کاملا نو

  95,000تومان

  76,000 تومان

  تعداد صفحه 672 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر توماس پی هبیف ترجمه دکتر پروین منصوری و همکاران
 20. کتاب مجموعه سوالات با پاسخ های تشریحی آزمون دانشنامه تخصصی بورد بیماری های کودکان شهریور 97 - کاملا نو

  40,000تومان

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 70 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر ندا رئیسی - دکتر مهرنوش غفاری پور جهرمی
 21. کتاب مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون بورد تخصصی بیماری های کودکان شهریور 96 جلد 3 - در حد نو

  35,000تومان

  29,750 تومان

  تعداد صفحه 146 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر محمود خدابنده
 22. کتاب مجموعه سوالات با پاسخ تشریحی آزمون دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی مرداد 96 - کاملا نو

  30,000تومان

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 85 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر جلال مردانه
 23. کتاب Key book علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی اسفند 1395 - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 86 انتشارات اندیشه رفیع تألیف فاطمه امیرخانی شهرکی
 24. کتاب Key book پیش کارورزی اسفند 1395 قطب 1 و قطب 6 - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 146 انتشارات اندیشه رفیع تألیف عاطفه جنت علیپور و همکاران
 25. کتاب دست دوم درسنامه جامع مامایی بانک سوالات به انضمام سوالات PhD بهداشت باروری - در حد نو

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 608 انتشارات اندیشه رفیع تألیف زیبا تقی زاده - فهیمه فرشی
 26. کتاب دست دوم جمعیت و تنظیم خانواده به انضمام ایدز و احکام شرعی - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 116 انتشارات اندیشه رفیع تألیف میترا زندی - محبوبه تائبی
 27. کتاب دست دوم خلاصه دروس درسنامه جامع مامایی

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 790 انتشارات اندیشه رفیع تألیف زیبا تقی زاده
 28. کتاب دست دوم Key book کودکان - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر محمد باقر رجبی و همکاران
 29. کتاب دست دوم Key book زنان و مامایی پیش کارورزی و پذیرش دستیاری - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر محمد باقر رجبی و همکاران
 30. کتاب دست دوم آسیب شناسی پایه عمومی رابینز همراه با اطلس رنگی 2007 - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر معصومه عباس نژاد و همکاران
  0