1. کتاب درسنامه جامع پرستاری-تالیف احمد علی اسدی نوقابی

  158,000 تومان

  تعداد صفحه 704-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف احمد علی اسدی نوقابی
 2. کتاب خلاصه جامع دروس پرستاری داخلی-جراحی - تالیف برونر -ترجمه دکتر معصومه ذاکری مقدم

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 953-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف برونر-ترجمه دکتر معصومه ذاکری مقدم
 3. کتاب بهداشت حرفه ای-تالیف آرام تیرگر

  10,510 تومان

  تعداد صفحه 380-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف آرام تیرگر
 4. کتاب بیماری های شغلی-تالیف امیر محمدی دهدزی

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 464-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف امیر محمدی دهدزی
 5. کتاب اطلس مریل روشهای تصویربرداری جلد دوم تنه و شکم الهه جزایری قره باغ - در حد نو

  56,000 تومان

  تعداد صفحه 510 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه الهه جزایری قره باغ
 6. کتاب اطلس مریل روشهای تصویربرداری جلد سوم سر و گردن الهه جزایری قره باغ - در حد نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه الهه جزایری قره باغ
 7. کتاب اطلس مریل روشهای تصویربرداری جلد اول اندامهای فوقانی و تحتانی الهه جزایری قره باغ - در حد نو

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه الهه جزایری قره باغ - دکتر وحید چنگیزی
 8. کتاب میکروب شناسی پزشکی مورای (قارچ شناسی و انگل شناسی) 2016-تالیف پاتریک آر مورای-ترجمه دکتر جلال مردانه

  36,200 تومان

  تعداد صفحه 338-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف پاتریک آر مورای-ترجمه دکتر جلال مردانه
 9. کتاب میکروب شناسی پزشکی مورای (باکتری شناسی) 2016-تالیف پاتریک آر مورای-ترجمه دکتر جلال مردانه

  66,000 تومان

  تعداد صفحه 564-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف پاتریک آر مورای-ترجمه دکتر جلال مردانه
 10. کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2016 (جلد دوم)-تالیف کارن س کارول-ترجمه دکتر کیومرث قاضی سعیدی

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 535-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف کارن س کارول-ترجمه دکتر کیومرث قاضی سعیدی
 11. کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2016 باکتری شناسی (جلد اول)-تالیف کارن س کارول-ترجمه دکتر کیومرث قاضی سعیدی

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 535-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف کارن س کارول-ترجمه دکتر کیومرث قاضی سعیدی
 12. کتاب باکتری شناسی واکر-تالیف استوارت واکر-ترجمه دکتر کیومرث قاضی سعیدی

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 364-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف استوارت واکر-ترجمه دکتر کیومرث قاضی سعیدی
 13. کتاب Medical Terminology- تالیف باربارا جانسون کوهن

  72,000 تومان

  انتشارات اندیشه رفیع-تالیف باربارا جانسون کوهن
 14. کتاب Medical Terminology- تالیف باربارا جانسون کوهن

  72,000 تومان

  انتشارات اندیشه رفیع-تالیف باربارا جانسون کوهن
 15. کتاب معاینات بالینی و روش های گرفتن شرح حال (باربارا بیتز)-تالیف لین بیکلی-ترجمه دکتر منوچهر قارونی

  115,000 تومان

  تعداد صفحه 1029-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف لین بیکلی-ترجمه دکتر منوچهر قارونی
 16. کتاب مبانی طب داخلی سسیل 2016-تالیف آی ور بنجامین-ترجمه اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کشور

  133,000 تومان

  تعداد صفحه 1366-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف آی ور بنجامین-ترجمه اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 17. کتاب مبانی طب داخلی سسیل- بیماری های بافت همبند و استخوان 2016-تالیف آی ور بنجامین-ترجمه دکتر محمد رضا فتاحی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 136-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف آی ور بنجامین-ترجمه دکتر محمد رضا فتاحی
 18. کتاب مبانی طب داخلی سسیل- بیماری های گوارش و کبد2016-تالیف آی ور بنجامین-ترجمه دکتر محمد رضا فتاحی

  20,500 تومان

  تعداد صفحه 160-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف آی ور بنجامین-ترجمه دکتر محمد رضا فتاحی
 19. کتاب مبانی طب داخلی سسیل- بیماری های غدد درون ریز و متابولیک2016-تالیف آی ور بنجامین-ترجمه دکتر محمد پژوهی

  20,500 تومان

  تعداد صفحه 1360-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف آی ور بنجامین-ترجمه دکتر محمد پژوهی
  0