1. کتاب درسنامه جامع پرستاری-تالیف احمد علی اسدی نوقابی

  158,000 تومان

  تعداد صفحه 704-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف احمد علی اسدی نوقابی
 2. کتاب خلاصه جامع دروس پرستاری داخلی-جراحی - تالیف برونر -ترجمه دکتر معصومه ذاکری مقدم

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 953-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف برونر-ترجمه دکتر معصومه ذاکری مقدم
 3. کتاب متابولسیم پروتئین ها ونوکلئوتیدها -نویسنده دکتر احسان احمدی پور

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات اندیشه رفیع تالیف تالیف دکتر احسان احمدی پور ودیگران
 4. کتاب مرجع کامل داروهای ژنریک ایران همراه با اقدامات پرستاری-نویسنده -مرجان رسولی

  750,000 تومان

  تعداد صفحات 1272 انتشارات اندیشه رفیع تالیف مرجان رسولی
 5. کتاب دسته دوم اطلس جیبی آناتومی گری برای دانشجویان -نویسنده ریچاردال دریک و دیگران مترجم دکتر رضا شیرازی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات456 انتشارات اندیشه رفیع تالیف ریچاردال دریک_واین وگل _آدام دبیلیو ام میچل ترجمه دکتر رضا شیرازی-دکتر ابراهیم اسفندیاری
 6. کتاب دست دوم برسی و معاینات بالینی برای پرستاران-نویسنده شیواسادات بصام پور

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات اندیشه رفیع تالیف شیواسادات بصام پور-شکوه ورعی
 7. کتاب دست دوم مراقبت های پرستاری ویژه در بخش های ICU ,CCU ودیالیز -نویسنده معصومه ذاکری مقدم

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات اندیشه رفیع تالیف معصومه ذاکری مقدم-منصوره علی اصغرپور
 8. کتاب دست دوم اصول علمی و مهارتهای بالینی پرستاری -نویسنده اشرف الملوک معماری

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات اندیشه رفیع تالیف اشرف الملوک معماری-مرضیه شبان -خدیجه خسروی
 9. کتاب 504 واژه کاملا ضروری- نویسنده مورای برامبرگ -مترجم مهتاب عابدینی

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 280 انتشارات اندیشه رفیع تالیف مورای برامبرگ مترجم مهتاب عابدینی
 10. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون هال جلد2 - روحانی-ترجمه دکتر حوری سپهری

  150,000تومان

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 688 انتشارات اندیشه رفیع تالیف دکتر سید علی حائری ترجمه دکتر حوری سپهری
 11. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون هال جلد1 - روحانی-ترجمه دکتر حوری سپهری

  150,000تومان

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 730 انتشارات اندیشه رفیع تالیف زیر نظر دکتر سید علی حائری ترجمه دکتر حوری سپهری
 12. کتاب راهنمای تشخیص و درمان سریع بیماریهای پوستی -نویسنده دکتر پروین منصوری

  98,000تومان

  78,400 تومان

  تعداد صفحه 618 انتشارات اندیشه رفیع تالیف دکتر پروین منصوری
 13. کتاب خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون هال 2021 - مقدمه دکتر سید علی حائری روحانی-ترجمه دکتر حوری سپهری

  65,000تومان

  52,000 تومان

  تعداد صفحات 383انتشارات اندیشه رفیع مقدمه دکتر سید علی حائری روحانی-ترجمه دکتر حوری سپهری
 14. کتاب رویکرد فیزیولوژیک بر موارد بالینی دکتر سارا شاهمرادی - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر سارا شاهمرادی و همکاران
 15. کتاب ایمونولوژی رویت 2013- تالیف دکتر احمد مسعود و ...

  39,200 تومان

  تعداد صفحه 696-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف تالیف دکتر احمد مسعود-سعید اصلانی- جعفر کرمی- جمشید قلی زاده نواشتق- آرزو گوهری شبگاه و مرتضی حافظی
 16. کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018- تالیف دکتر علی اکبر امیرزرگر

  112,000 تومان

  تعداد صفحه 783-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف دکتر علی اکبر امیرزرگر
 17. کتاب مقدمه ای بر ایمونولوژی- تالیف دکتر پریسا امیر و دیگران

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 295-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف دکتر پریسا امیر و دیگران
 18. کتاب بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آموزن پیش کارورزی اسفند 1392-دکتر آسیه شکیب

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 70انتشارات اندیشه رفیع تالیفدکتر آسیه شکیب
 19. کتاب بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آموزن پیش کارورزی شهریور 1393-دکتر آسیه شکیب

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 86انتشارات جامعه نگر تالیف دکتر آسیه شکیب
 20. کتاب بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آموزن پیش کارورزی شهریور1394-علیرضا زادمهر

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 90انتشارات جامعه نگر تالیف علیرضا زادمهر
 21. کتاب بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آموزن پیش کارورزی قطب 10 تهران1395-عاطفه جنت علیپور

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 80انتشارات اندیشه رفیع تالیف عاطفه جنت علیپور
  0