1. کتاب درسنامه جامع پرستاری-تالیف احمد علی اسدی نوقابی

  190,000تومان

  138,700 تومان

  تعداد صفحه 704-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف احمد علی اسدی نوقابی
 2. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون/هال جلد دوم-مترجم دکتر سید علی حائری روحانی

  150,000تومان

  120,000 تومان

  تعداد صفحات700 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه سید علی حائری روحانی-دکترحوری سپهری
 3. کتاب اصطلاحات و اختصارات ضروری در مامایی و بیماری های زنان -نویسنده مهدیس نافع

  20,000تومان

  14,000 تومان

  تعداد صفحات 190 انتشارات اندیشه رفیع تالیف مهدیس نافع
 4. کتاب فرهنگ اختصارات پزشکی بیلر -نویسنده بیلر -مترجم دکتر محمد طاهر رجبی

  40,000تومان

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 544 انتشارات اندیشه رفیع تالیف بیلر -مترجم دکتر محمد طاهر رجبی -دکتر محمد باقر رجبی - دکتر محمد آیتی فیروزآبادی
 5. کتاب آناتومی انسان بارویکرد بالینی چوراسیا-نویسنده گارگ کریشنا -مترجم دکتر رضا شیرازی

  85,000تومان

  63,750 تومان

  تعداد صفحات 516 انتشارات اندیشه رفیع تالیف گارگ کریشنا -مترجم دکتر رضا شیرازی
 6. کتاب اصول بیهوشی میلر -نویسنده مانوئل پاردو -مترجم دکتر نسرین نوری

  160,000تومان

  136,000 تومان

  تعداد صفحات 1008 انتشارات اندیشه رفیع تالیف مانوئل پاردو -ترجمه دکتر نسرین نوری
 7. کتاب دستنامه هوشبری -نویسنده دکتر شهنام صدیق معروفی

  20,000تومان

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 224 انتشارات اندیشه رفیع تالیف شهنام صدیق معروفی
 8. کتاب اصول بیهوشی میلر - نویسنده پاردو میلر -مترجم افسانه برآبادی

  70,000تومان

  52,500 تومان

  تعداد صفحات 316 انتشارات اندیشه رفیع تالیف پاردو میلر -ترجمه افسانه برآبادی
 9. کتابkey book بانک جامع سوالات پیش کارورزی-شهریور 99-نویسنده دکتر علیرضا زادمهر

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحات 76 انتشارات اندیشه رفیع تالیف علیرضا زادمهر-گلایول برهمن
 10. کتابkey book بانک جامع سوالات پذیرش دستیاری-مرداد 99-نویسنده دکتر علیرضا زادمهر

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحات 76 انتشارات اندیشه رفیع تالیف علیرضا زادمهر-گلایول برهمن
 11. کتابkey book بانک جامع سوالات پذیرش دستیاری-مرداد 99-نویسنده دکتر علیرضا زادمهر

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحات 76 انتشارات اندیشه رفیع تالیف علیرضا زادمهر-گلایول برهمن
 12. کتاب متابولسیم پروتئین ها ونوکلئوتیدها -نویسنده دکتر احسان احمدی پور

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات اندیشه رفیع تالیف تالیف دکتر احسان احمدی پور ودیگران
 13. کتاب مرجع کامل داروهای ژنریک ایران همراه با اقدامات پرستاری-نویسنده -مرجان رسولی

  750,000 تومان

  تعداد صفحات 1272 انتشارات اندیشه رفیع تالیف مرجان رسولی
 14. کتاب دسته دوم اطلس جیبی آناتومی گری برای دانشجویان -نویسنده ریچاردال دریک و دیگران مترجم دکتر رضا شیرازی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات456 انتشارات اندیشه رفیع تالیف ریچاردال دریک_واین وگل _آدام دبیلیو ام میچل ترجمه دکتر رضا شیرازی-دکتر ابراهیم اسفندیاری
 15. کتاب دست دوم برسی و معاینات بالینی برای پرستاران-نویسنده شیواسادات بصام پور

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات اندیشه رفیع تالیف شیواسادات بصام پور-شکوه ورعی
 16. کتاب دست دوم مراقبت های پرستاری ویژه در بخش های ICU ,CCU ودیالیز -نویسنده معصومه ذاکری مقدم

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات اندیشه رفیع تالیف معصومه ذاکری مقدم-منصوره علی اصغرپور
 17. کتاب دست دوم اصول علمی و مهارتهای بالینی پرستاری -نویسنده اشرف الملوک معماری

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات اندیشه رفیع تالیف اشرف الملوک معماری-مرضیه شبان -خدیجه خسروی
 18. کتاب 504 واژه کاملا ضروری- نویسنده مورای برامبرگ -مترجم مهتاب عابدینی

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 280 انتشارات اندیشه رفیع تالیف مورای برامبرگ مترجم مهتاب عابدینی
 19. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون هال جلد2 - روحانی-ترجمه دکتر حوری سپهری

  150,000تومان

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 688 انتشارات اندیشه رفیع تالیف دکتر سید علی حائری ترجمه دکتر حوری سپهری
 20. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون هال جلد1 - روحانی-ترجمه دکتر حوری سپهری

  180,000تومان

  144,000 تومان

  تعداد صفحات 730 انتشارات اندیشه رفیع تالیف زیر نظر دکتر سید علی حائری ترجمه دکتر حوری سپهری
 21. کتاب رویکرد فیزیولوژیک بر موارد بالینی دکتر سارا شاهمرادی - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر سارا شاهمرادی و همکاران
 22. کتاب ایمونولوژی رویت 2013- تالیف دکتر احمد مسعود و ...

  45,000تومان

  32,850 تومان

  تعداد صفحه 696-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف تالیف دکتر احمد مسعود-سعید اصلانی- جعفر کرمی- جمشید قلی زاده نواشتق- آرزو گوهری شبگاه و مرتضی حافظی
 23. کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018- تالیف دکتر علی اکبر امیرزرگر

  220,000تومان

  165,000 تومان

  تعداد صفحه 783-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف دکتر علی اکبر امیرزرگر
 24. کتاب مقدمه ای بر ایمونولوژی- تالیف دکتر پریسا امیر و دیگران

  60,000تومان

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 295-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف دکتر پریسا امیر و دیگران
 25. کتاب بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آموزن پیش کارورزی اسفند 1392-دکتر آسیه شکیب

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 70انتشارات اندیشه رفیع تالیفدکتر آسیه شکیب
 26. کتاب بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آموزن پیش کارورزی شهریور 1393-دکتر آسیه شکیب

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 86انتشارات جامعه نگر تالیف دکتر آسیه شکیب
 27. کتاب بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آموزن پیش کارورزی شهریور1394-علیرضا زادمهر

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 90انتشارات جامعه نگر تالیف علیرضا زادمهر
 28. کتاب بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آموزن پیش کارورزی قطب 10 تهران1395-عاطفه جنت علیپور

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 80انتشارات اندیشه رفیع تالیف عاطفه جنت علیپور
  0