1. کتاب کاملترین مرجع تست های تشخیصی وآزمایشگاهی-نویسنده کتلین دسکاپاگانا-مترجم دکترمهرداد صلاحی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 1078 انتشارات جعفری تالیف کتلین دسکاپاگانا ترجمه دکتر مهرداد صلاحی
 2. کتاب دستور کار آزمایشگاه میکروب شناسی-تالیف بابک براتی

  61,000 تومان

  تعداد صفحه 280-نتشارات جعفری-تالیف بابک براتی
 3. مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک-آنتونی گریفین- ترجمه محمد رضا حجازی

  150,000تومان

  112,500 تومان

  تعداد صفحه 812-انتشارات جعفری-تالیف آنتونی گریفین-مترجم محمد رضا حجازی-بابک بخشی نژاد-ایمان صادقی-عاطفه خوشنویسان-زینب شیروانی
 4. کتاب دست دوم نگاهی جامع بر زبان گروه علوم پزشکی کارشناسی ارشد - در حد نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات جعفری تألیف حسن یعقوبی - صفورا پاکیزه کار
 5. کتاب دست دوم نگاهی جامع بر زبان گروه علوم پزشکی کارشناسی ارشد - در حد نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات جعفری تألیف حسن یعقوبی - صفورا پاکیزه کار
 6. کتاب دست دوم Accidents and Emergencies - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 445 انتشارات جعفری
 7. کتاب دست دوم آناتومی بالینی سر و گردن

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات جعفری تألیف دکتر محمد اکبری - دکتر راگردی کاشانی - دکتر عظیم هدایت پور
 8. کتاب سیستم های اطلاعات مراقبت سلامت-تالیف کارن واگر-ترجمه عباس شیخ طاهری

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 216-انتشارات جعفری-تالیف کارن واگر-ترجمه عباس شیخ طاهری
 9. کتاب دست دوم دوره دو جلدی اصول بیوشیمی لنینجر 2008 - در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات جعفری ترجمه دکتر اکبر جعفر نژاد
 10. کتاب دست دوم دانستنیهای پزشکی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات جعفری تألیف دکتر جواد کرمعلی
 11. کتاب دست دوم ژنتیک به زبان ساده

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات جعفری ترجمه آناهیتا محسنی میبدی و همکاران
 12. کتاب دست دوم میکروب شناسی جاوتز 2013

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 874 انتشارات جعفری ترجمه دکتر مهدی روحانی - مهناز طرفه
  0