1. کتاب دست دوم نگاهی جامع بر زبان گروه علوم پزشکی کارشناسی ارشد - در حد نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات جعفری تألیف حسن یعقوبی - صفورا پاکیزه کار
 2. کتاب دست دوم نگاهی جامع بر زبان گروه علوم پزشکی کارشناسی ارشد - در حد نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات جعفری تألیف حسن یعقوبی - صفورا پاکیزه کار
 3. کتاب دست دوم Accidents and Emergencies - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 445 انتشارات جعفری
 4. کتاب دست دوم دانستنیهای پزشکی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات جعفری تألیف دکتر جواد کرمعلی
 5. کتاب دست دوم آناتومی بالینی سر و گردن

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات جعفری تألیف دکتر محمد اکبری - دکتر راگردی کاشانی - دکتر عظیم هدایت پور
 6. کتاب دست دوم دوره دو جلدی اصول بیوشیمی لنینجر 2008 - در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات جعفری ترجمه دکتر اکبر جعفر نژاد
 7. کتاب دست دوم ژنتیک به زبان ساده

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات جعفری ترجمه آناهیتا محسنی میبدی و همکاران
 8. کتاب دست دوم میکروب شناسی جاوتز 2013

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 874 انتشارات جعفری ترجمه دکتر مهدی روحانی - مهناز طرفه
0