1. کتاب دست دوم زبان عمومی برای کنکور 8A - در حد نو

  19,800تومان

  15,840 تومان

  تعداد صفحه 660 انتشارات خسروی تألیف رقیه عابدینی - دکتر احمد سلطان زاده
 2. کتاب دست دوم بافت شناسی پایه - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 598 انتشارات خسروی تألیف جان کوئیرا - لوئیز کارلوس ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده و همکاران
 3. کتاب دست دوم چکیده فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2012 - ویرایش دوازدهم

  17,900تومان

  10,740 تومان

  تعداد صفحه انتشارات خسروی ترجمه دکتر اصغر قاسمی - دکتر مسلم محمدی
 4. کتاب دست دوم اطلس جیبی آناتومی انسان - ویرایش پنجم

  8,900تومان

  5,340 تومان

  تعداد صفحه 545 انتشارات خسروی ترجمه دکتر سید بهنام الدین جامعی
 5. کتاب دست دوم آناتومی عمومی بر اساس آناتومی گری

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات خسروی تألیف دکتر فردین عمیدی - دکترمرتضی ابوذری پور - دکتر رضا محمودی - دکتر علی قلی سبحانی