1. کتاب بررسی موردی بیماری های خون ترجمه دکتر شعبان علیزاده و همکاران - در حد نو

  39,500 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات خسروی ترجمه دکتر شعبان علیزاده و همکاران
 2. کتاب اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران- تالیف دکتر فریدون عزیزی و ...

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 1512-انتشارات خسروی-تالیف دکتر فریدون عزیزی و حسین حاتمی و محسن جانقربانی
 3. کتاب مهارت های عملی در علوم زیست مولکولی-تالیف راب رید-ترجمه دکتر پژمان فرداصفهانی

  47,000 تومان

  تعداد صفحه 616- انتشارات خسروی-تالیف راب رید-ترجمه پژمان فرداصفهانی-مجید گل کار-کوروش اکبری-مژگان الهیاری
 4. کتاب فارماکولوژی آسان اکرم قنبری مقدم - کاملا نو

  7,900 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات خسروی تألیف اکرم قنبری مقدم و همکاران
 5. کتاب نسخه نویسی در مامایی به همراه دارو های ژنریک و گیاهی کاربردی مانیتا خلیلی‌ پور دارستانی - کاملا نو

  24,900تومان

  22,410 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات خسروی تألیف مانیتا خلیلی ‌پور دارستانی
 6. کتاب آزمایشگاه شیمی عمومی 1 - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 81 انتشارات خسروی تألیف مهندس لیلا محمدی
 7. کتاب دست دوم تناسب اندام در دوران بارداری و پس از زایمان - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 102 انتشارات خسروی تألیف دکتر رویا امدادی
 8. کتاب دست دوم آناتومی عمومی بر اساس آناتومی گری

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات خسروی تألیف دکتر فردین عمیدی - دکترمرتضی ابوذری پور - دکتر رضا محمودی - دکتر علی قلی سبحانی
 9. کتاب ضروریات فیزیولوژی پزشکی-تالیف دکتر یاسین اسدی و همکاران

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 197-انتشارات خسروی-تالیف دکتر یاسین اسدی و همکاران
 10. کتاب ضروریات بیوشیمی دولین با کاربرد بالینی-تالیف تامس ام دولین-ترجمه دکتر جواد زوار رضا

  81,300 تومان

  تعداد صفحه 585-انتشارات خسروی-تالیف تامس ام دولین-ترجمه دکتر جواد زوار رضا
 11. کتاب مبانی و کاربرد روش های آزمایشگاهی ایمونولوژی در تشخیص و درمان بیماری ها دکتر مهدی شکرآبی - کاملا نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 402 انتشارات خسروی تألیف دکتر الهه صفری و همکاران تحت نظارت دکتر مهدی شکرآبی
 12. کتاب نقد و ارزشیابی تئوری در پرستاری با تاکید بر خود مراقبتی اورم - کاملا نو

  20,000تومان

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 116 انتشارات خسروی تألیف دکتر محمدرفیع بذرافشان و همکاران
 13. کتاب دست دوم زبان عمومی برای کنکور 8A - در حد نو

  19,800تومان

  15,840 تومان

  تعداد صفحه 660 انتشارات خسروی تألیف رقیه عابدینی - دکتر احمد سلطان زاده
 14. کتاب دست دوم بافت شناسی پایه - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 598 انتشارات خسروی تألیف جان کوئیرا - لوئیز کارلوس ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده و همکاران
 15. کتاب دست دوم چکیده فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2012 - ویرایش دوازدهم

  17,900تومان

  10,740 تومان

  تعداد صفحه انتشارات خسروی ترجمه دکتر اصغر قاسمی - دکتر مسلم محمدی
 16. کتاب دست دوم اطلس جیبی آناتومی انسان - ویرایش پنجم

  8,900تومان

  5,340 تومان

  تعداد صفحه 545 انتشارات خسروی ترجمه دکتر سید بهنام الدین جامعی
  0