1. کتاب ضروریات فیزیولوژی پزشکی-تالیف دکتر یاسین اسدی و همکاران

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 197-انتشارات خسروی-تالیف دکتر یاسین اسدی و همکاران
 2. کتاب ضروریات بیوشیمی دولین با کاربرد بالینی-تالیف تامس ام دولین-ترجمه دکتر جواد زوار رضا

  81,300 تومان

  تعداد صفحه 585-انتشارات خسروی-تالیف تامس ام دولین-ترجمه دکتر جواد زوار رضا
 3. کتاب مبانی و کاربرد روش های آزمایشگاهی ایمونولوژی در تشخیص و درمان بیماری ها دکتر مهدی شکرآبی - کاملا نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 402 انتشارات خسروی تألیف دکتر الهه صفری و همکاران تحت نظارت دکتر مهدی شکرآبی
 4. کتاب مهارت های عملی در علوم زیست مولکولی-تالیف راب رید-ترجمه دکتر پژمان فرداصفهانی

  47,000 تومان

  تعداد صفحه 616- انتشارات خسروی-تالیف راب رید-ترجمه پژمان فرداصفهانی-مجید گل کار-کوروش اکبری-مژگان الهیاری
 5. کتاب فارماکولوژی آسان اکرم قنبری مقدم - کاملا نو

  7,900 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات خسروی تألیف اکرم قنبری مقدم و همکاران
 6. کتاب نسخه نویسی در مامایی به همراه دارو های ژنریک و گیاهی کاربردی مانیتا خلیلی‌ پور دارستانی - کاملا نو

  24,900تومان

  22,410 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات خسروی تألیف مانیتا خلیلی ‌پور دارستانی
 7. کتاب آزمایشگاه شیمی عمومی 1 - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 81 انتشارات خسروی تألیف مهندس لیلا محمدی
 8. کتاب دست دوم تناسب اندام در دوران بارداری و پس از زایمان - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 102 انتشارات خسروی تألیف دکتر رویا امدادی
 9. کتاب دست دوم زبان عمومی برای کنکور 8A - در حد نو

  19,800تومان

  15,840 تومان

  تعداد صفحه 660 انتشارات خسروی تألیف رقیه عابدینی - دکتر احمد سلطان زاده
 10. کتاب دست دوم آناتومی عمومی بر اساس آناتومی گری

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات خسروی تألیف دکتر فردین عمیدی - دکترمرتضی ابوذری پور - دکتر رضا محمودی - دکتر علی قلی سبحانی
 11. کتاب نقد و ارزشیابی تئوری در پرستاری با تاکید بر خود مراقبتی اورم - کاملا نو

  20,000تومان

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 116 انتشارات خسروی تألیف دکتر محمدرفیع بذرافشان و همکاران
 12. کتاب دست دوم بافت شناسی پایه - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 598 انتشارات خسروی تألیف جان کوئیرا - لوئیز کارلوس ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده و همکاران
 13. کتاب دست دوم چکیده فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2012 - ویرایش دوازدهم

  17,900تومان

  10,740 تومان

  تعداد صفحه انتشارات خسروی ترجمه دکتر اصغر قاسمی - دکتر مسلم محمدی
 14. کتاب دست دوم اطلس جیبی آناتومی انسان - ویرایش پنجم

  8,900تومان

  5,340 تومان

  تعداد صفحه 545 انتشارات خسروی ترجمه دکتر سید بهنام الدین جامعی
  0