1. کتاب دست دوم فرهنگ اختصارات پزشکی بیلر-نویسنده ادوین بنزل استین-مترجم رضا محمودرباطی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات بشری تالیف ادوین بنزل استین ترجمه رضا محمودرباطی-امین محمود رباطی
 2. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2016(جلد یک)-تالیف جان ادوارد هال-ترجمه دکتر ابوالفضل ارجمند

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 737-انتشارات بشری-تالیف جان ادوارد هال-ترجمه دکتر ابوالفضل ارجمند
 3. کتاب مرجع مراقبت های پرستاری ویژه در بخش ICU,CCU ودیالیز- تالیف دکتر محمد رضا عسگری

  151,200 تومان

  تعداد صفحه 692-انتشارات بشری-تالیف دکتر محمد رضا عسگری
 4. کتاب پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان- تالیف دکتر میترا ذوالفقاری

  87,200 تومان

  تعداد صفحه 412-انتشارات بشری مرکز نشر علوم پزشکی- تالیف دکتر میترا ذوالفقاری
 5. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2016(جلد دو)-تالیف جان ادوارد هال-ترجمه دکتر ابوالفضل ارجمند

  58,000 تومان

  تعداد صفحه 693-انتشارات بشری-تالیف جان ادوارد هال-ترجمه دکتر ابوالفضل ارجمند
 6. کتاب دست دوم بانک سوالات پرستاری ویژه امتحانات کارشناسی ارشد، آزمونهای استخدامی و خارج از کشور

  78,000تومان

  46,800 تومان

  تعداد صفحه 1241 انتشارات بشری تألیف دکتر فاطمه غفاری - دکتر عباس شمسعلی نیا
 7. کتاب دست دوم درسنامه جامع پرستاری داخلی - جراحی 4

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات بشری تألیف محسن سلیمانی و همکاران
  0