1. کتاب دست دوم اصول مطب داری - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 79 انتشارات تیمورزاده تألیف دکتر شهاب صالح پور
 2. کتاب دست دوم 100 پرسش و پاسخ درباره خواب و اختلالات خواب - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات تیمورزاده تألیف دکتر سودانسو چوکروورتی ترجمه دکتر میرفرهاد قلعه بندی
 3. کتاب دست دوم بیماری های خون و انکولوژی - سیسیل 2010

  4,950تومان

  2,970 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات تیمورزاده ترجمه دکتر محمد رضائیان
 4. کتاب دست دوم جنین شناسی پزشکی لانگمن

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 413 انتشارات تیمورزاده تألیف پروفسور توماس و سادلر ترجمه دکتر بابک عزیز افشاری - دکتر فرید رییس زاده - دکتر ماندانا اعرابی