1. کتاب دست دوم راهنمای استفاده از دارو های پر مصرف در اورژانس -نویسنده دکتر سعید شهراز

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 300 انتشارات تیمور زاده تالیف دکتر سعید شهراز
 2. کتاب دست دوم راهنمای نسخه نویسی صحیح -نویسنده افسانه اسدی

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 70 انتشارات تیمور زاده تالیف افسانه اسدی
 3. کتاب دست دوم دستنامه جامع داروهای رسمس ایران فارما -نویسنده دکتر افسانه اسدی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 192 انتشارات تیمورزاده تالیف دکتر افسانه اسدی
 4. کتاب دست دوم تشخیص های شایع پزشکی با رویکرد الگوریتمی-نویسنده پاتریک م هیلی-مترجم دکترسلمان اتوکش

  35,000 تومان

  تعداد صفحه370 تالیف پاتریک م هیلی ودیگران ترجمه دکترسلمان اتوکش انتشارات تیمورزاده
 5. کتاب گیاهان دارویی -نویسنده سید علی ضیایی

  145,000تومان

  130,500 تومان

  تعداد صفحات 456 انتشارات تیمورزاده دکتر علی ضیایی
 6. کتاب abc درس آزمون بیماری های قلبی و عروق -نویسنده دکتر امیر صبح رخشان خواه

  44,000تومان

  39,600 تومان

  تعداد صفحات 112 انتشارات تیمورزاده تالیف دکتر امیر صبح رخشان خواه
 7. کتاب abc درس آزمون ارتوپدی و شکستگی -نویسنده دکتر بهروز امیدی آزاد

  35,000تومان

  31,500 تومان

  تعداد صفحات 136 انتشارات تیمور زاده تالیف دکتر بهروز امیدی آزاد
 8. کتاب abc درس آزمون ارتوپدی و شکستگی -نویسنده دکتر بهروز امیدی آزاد

  35,000تومان

  31,500 تومان

  تعداد صفحات 136 انتشارات تیمور زاده تالیف دکتر بهروز امیدی آزاد
 9. کتاب abc درس آزمون بیماری های تنفس -نویسنده دکتر امیر صبح رخشان خواه

  44,000تومان

  39,600 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات تیمورزاده تالیف دکتر امیر صبح رخشان خواه
 10. کتاب abc درس آزمون بیماری های عفونی -نویسنده مسعود مرتضی زاده

  150,000تومان

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 272 انتشارات تیمورزاده تالیف مسعود مرتضی زاده
 11. کتاب درس آزمون ارولوژی عمومی- abc-چاپ دوم -نویسنده دکتر محمد حسین سلطانی

  95,000تومان

  85,500 تومان

  تعداد صفحات 136 انتشارات تیمور زاده تالیف دکتر محمد حسین سلطانی
 12. کتاب درس آزمون ارولوژی عمومی- abc-چاپ دوم -نویسنده دکتر محمد حسین سلطانی

  95,000تومان

  85,500 تومان

  تعداد صفحات 136 انتشارات تیمور زاده تالیف دکتر محمد حسین سلطانی
 13. کتاب درس آزمون ارتوپدی و شکستگی -abc-نویسنده دکتر بهروز امیدی آزاد

  35,000تومان

  31,500 تومان

  تعداد صفحات 136 انتشارات تیمور زاده تالیف دکتر بهروز امیدی آزاد
 14. کتاب درس آزمون ارتوپدی و شکستگی -abc-نویسنده دکتر بهروز امیدی آزاد

  35,000تومان

  31,500 تومان

  تعداد صفحات 136 انتشارات تیمور زاده تالیف دکتر بهروز امیدی آزاد
 15. کتاب درس آزمون بیماری های چشم چاپ ششم -abc-نویسنده دکتر بهروز امیدی آزاد

  99,000تومان

  89,100 تومان

  تعداد صفحات 152 انتشارات تیمور زاده تالیف دکتر بهروز امیدی آزاد
 16. کتاب درس آزمون بیماری های چشم چاپ ششم -abc-نویسنده دکتر بهروز امیدی آزاد

  99,000تومان

  89,100 تومان

  تعداد صفحات 152 انتشارات تیمور زاده تالیف دکتر بهروز امیدی آزاد
 17. کتاب مهارت های عملی در طب کودکان -نویسنده دکتر وحید ضیایی

  35,000تومان

  22,750 تومان

  تعداد صفحات 111 انتشارات تیمورزاده تالیف دکتر وحید ضیایی
 18. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون هال 2020-بخش 9و10و11-دستگاه عصبی-مترجم دکتر محمدرضا بیگدلی

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحات 480 انتشارات تیمورزاده تالیف محمدرضا بیگدلی
 19. کتاب هنری -عفونت های اسپیروکنی-میکوباکتیوم ها -نویسنده مک فرسون- مترجم دکتر سکینه عموئیان

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 46انتشارات تیمورزاده تالیف مک فرسون-پینگوس ترجمه دکتر سکینه عموئیان-دکتر آرمین عطاران زاده
 20. کتاب هنری بررسی عوامل آنتی میکروبیال در آزمایشگاه 2017 -نویسنده مک فرسون- مترجم دکتر سکینه عموئیان

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 36انتشارات تیمورزاده تالیف مک فرسون-پینگوس ترجمه دکتر سکینه عموئیان-دکتر آرمین عطاران زاده
 21. کتاب دست دوم تشخیص ودرمان اورژانس های کارنت-نویسنده سی .کیت استون-مترجم علیرضامنجمی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات تیمور زاده تالیف c.keith stone - roger L.Humphries
 22. کتاب اصول جراحی لارنس دوره دو جلدی -جلد 1 و 2 --نویسنده دکتر حسین گندم کار

  290,000تومان

  261,000 تومان

  تعداد صفحات 800 انتشارات تیمورزاده تالیف پیتر اف لارنس مترجم دکتر حسین گندم کار
 23. کتاب درس آزمون روان پزشکی - نویسنده دکتر بهروز امیدی آزاد

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 128 انتشارات تیمورزاده تالیف دکتر بهروز امیدی آزاد
 24. کتاب فیزیولوژی گایتون و هال 2020 جلد 4 بخش 6، 7، 8 و 15 ترجمه دکتر محمدرضا بیگدلی

  75,000تومان

  63,750 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات تیمورزاده ترجمه دکتر محمدرضا بیگدلی
 25. کتاب دستنامه طب داخلی هاریسون ویراست نوزدهم با مقدمه دکتر علیرضا یلدا - در حد نو

  78,000 تومان

  تعداد صفحه 1072 انتشارات تیمورزاده ترجمه دکتر افسانه توده رنجبر و همکاران
 26. کتاب مبانی طب داخلی سیسیل بیماری های قلب و عروق ویراست نهم ترجمه دکتر مهدی موسوی - در حد نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات تیمورزاده ترجمه دکتر مهدی موسوی و همکاران
 27. کتاب اصول طب داخلی هاریسون 2015 بیماری های اعصاب ترجمه دکتر فرزاد پورقاضی - در حد نو

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات تیمورزاده ترجمه دکتر فرزاد پورقاضی و همکاران
 28. کتاب اصول طب داخلی هاریسون 2015 بیماری های دستگاه تنفس ترجمه یعقوب نادری - در حد نو

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات تیمورزاده ترجمه یعقوب نادری و همکاران
 29. کتاب اصول طب داخلی هاریسون 2015 بیماری های کلیه و مجاری ادراری ترجمه دل آرا صالحی فر - در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات تیمورزاده ترجمه دل آرا صالحی فر و همکاران
 30. کتاب اصول طب داخلی هاریسون 2015 بیماری های روماتولوژی و دستگاه ایمنی ترجمه دکتر نفیسه عبدالهی - در حد نو

  41,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات تیمورزاده ترجمه دکتر نفیسه عبدالهی - دکتر فهیمه عبدالهی
  0