1. کتاب سوالات طبقه بندی ایمنی در صنعت و ارگونومی-تالیف مریم رستمی اقدم شندی

  49,300 تومان

  تعداد صفحه 331-انتشارات برای فردا-تالیف مریم رستمی اقدم شندی
 2. کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده عوامل فیزیکی و شیمایی محیط کار-تالیف زهرا زمانیان

  75,300 تومان

  تعداد صفحه 519-انتشارات برای فردا-تالیف زهرا زمانیان
 3. کتاب ژنتیک پزشکی در یک نگاه دورین جی پریتچارد امین اسدالهی - در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 505 انتشارات برای فردا تألیف دورین جی پریتچارد - بروس آر کرف ترجمه امین اسدالهی و همکاران
 4. کتاب اگزوزوم ها بسته های پیام رسان بین سلولی دکتر مجید صادقی زاده - در حد نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 187 انتشارات برای فردا تألیف نازلی جعفرزاده و همکاران زیر نظر دکتر مجید صادقی زاده
 5. کتاب اختلالات کروموزومی و مشاوره ژنتیک گاردنر جلد دوم دکتر سیما منصوری درخشان - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات برای فردا ترجمه دکتر سیما منصوری درخشان و همکاران
 6. کتاب درسنامه اخلاق داروسازی - دکتر پونه سالاری

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات برای فردا تالیف دکتر پونه سالاری
 7. کتاب ژن12(جلد دوم)-تالیف جاسلین ای کریز-ترجمه دکتر سعید لطیفی نوید

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 495-انتشارات برای فردا-تالیف جاسلین ای کریز،الیوت اس گلدستاین،استیون تی کیل پاتریک ترجمه سعید لطیفی نوید،محمد امین جاویدی، زهرا شادلو،حمید لطیفی نوید
 8. کتاب بانک جامع سوالات ژنتیک- تالیف دکتر مهدیه نجات

  67,000 تومان

  تعداد صفحه 1200-انتشارات برای فردا-تالیف دکتر مهدیه نجات
 9. ژنتیک پزشکی جرد-جرد لین بی-ترجمه محمد امین جاویدی

  75,000تومان

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 587-انتشارات برای فردا-تالیف جرد لین بی، کری، بامشاد-ترجمه محمد امین جاویدی،سمانه نادری بلداجی،حمید لطیفی نوید
 10. چکیده ژنتیک پزشکی امری-تالیف پیتر دی ترن پنی-ترجمه دکتر نجات مهدیه

  65,000تومان

  52,000 تومان

  تعداد صفحه478-انتشارات برای فردا-تالیف پیتر دی ترن پنی و شان الارد-ترجمه نجات مهدیه و بهاره ربانی
 11. کتاب گیاه درمانی با رایج ترین گیاهان دارویی ایران غلامرضا امین - کاملا نو

  59,000تومان

  53,100 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات برای فردا تألیف دکتر مهدی وزیریان و همکاران
 12. کتاب دست دوم مروری جامع بر بیوتکنولوژی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 491 انتشارات برای فردا تألیف دکتر نجات مهدیه و همکاران
 13. کتاب دست دوم چکیده ژنتیک پزشکی امری - ویرایش چهاردهم

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات برای فردا تألیف دکتر نجات مهدیه - دکتر بهاره ربانی
 14. کتاب ژن12(جلداول)-تالیف جاسلین ای کریز-ترجمه دکتر سعید لطیفی نوید

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 504-انتشارات برای فردا- تالیف جاسلین ای کریز،الیوت اس گلدستاین،استیون تی کیل پاتریک ترجمه سعید لطیفی نوید،علی ذکری، مجید ذکی دیزجی،فاطمه علیزاده
 15. کتاب دست دوم مروری جامع بر ژنتیک

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات برای فردا تألیف دکتر نجات مهدیه
 16. کتاب دست دوم زبان تخصصی برای دانشجویان زیست شناسی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات برای فردا تألیف فاطمه شجاعی جشوقانی - وحید قربانی
 17. کتاب دست دوم مروری جامع بر بیوشیمی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات برای فردا تألیف دکتر نجات مهدیه - رقیه زارعی - مریم سنجری پور - ناهید داوودیان
 18. کتاب دست دوم بانک جامع سوالات ژنتیک

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات برای فردا تألیف دکتر نجات مهدیه
  0