1. کتاب گیاه درمانی با رایج ترین گیاهان دارویی ایران غلامرضا امین - کاملا نو

  59,000تومان

  53,100 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات برای فردا تألیف دکتر مهدی وزیریان و همکاران
 2. کتاب دست دوم مروری جامع بر بیوتکنولوژی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 491 انتشارات برای فردا تألیف دکتر نجات مهدیه و همکاران
 3. کتاب دست دوم چکیده ژنتیک پزشکی امری - ویرایش چهاردهم

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات برای فردا تألیف دکتر نجات مهدیه - دکتر بهاره ربانی
 4. کتاب دست دوم مروری جامع بر ژنتیک

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات برای فردا تألیف دکتر نجات مهدیه
 5. کتاب دست دوم زبان تخصصی برای دانشجویان زیست شناسی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات برای فردا تألیف فاطمه شجاعی جشوقانی - وحید قربانی
 6. کتاب دست دوم مروری جامع بر بیوشیمی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات برای فردا تألیف دکتر نجات مهدیه - رقیه زارعی - مریم سنجری پور - ناهید داوودیان
 7. کتاب دست دوم بانک جامع سوالات ژنتیک

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات برای فردا تألیف دکتر نجات مهدیه
0