1. کتاب راهنمای بالینی تجویز و مصرف منطقی داروهای بدون نسخه - کاملا نو

  95,000تومان

  85,500 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر مژگان مشایخی و سایرین
 2. کتاب راهنمای جامع داروشناسی نسخه های دارویی دکتر غلامی - کاملا نو

  165,000تومان

  156,750 تومان

  تعداد صفحه 890 انتشارات آبادیس طب تألیف خیراله غلامی - دکتر محمدرضا جوادی
 3. کتاب دوره دو جلدی کتاب درسنامه جامع درمان شناسی دکتر غلامی - کاملا نو

  398,000تومان

  358,200 تومان

  تعداد صفحه 748 انتشارات آبادیس طب تألیف خیراله غلامی - دکتر مجتبی مجتهدزاده
 4. کتاب مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی دیابت و غدد درون ریز خیراله غلامی - کاملا نو

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر مینا بران - دکتر شیوا شمشیری - دکتر اسما سلیم زاده
 5. کتاب مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی عفونی خیراله غلامی - کاملا نو

  75,000تومان

  63,750 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر مینا بران - دکتر صفورا محبی فر
 6. کتاب اصول مشاوره و آموزش بیمار با رویکرد مراقبت های دارویی خیراله غلامی - کاملا نو

  65,000تومان

  55,250 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر خیراله غلامی و همکاران
 7. کتاب راهنمای تشخیص و درمان عوارض پوستی داروها شعله ابراهیم پور - کاملا نو

  50,000تومان

  42,500 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر شعله ابراهیم پور
 8. کتاب راهنمای تشخیص و درمان عوارض پوستی داروها شعله ابراهیم پور - کاملا نو

  50,000تومان

  42,500 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر شعله ابراهیم پور
 9. کتاب راهنمای کاربردی تزریق توکسین بوتولینوم داود رمزی - کاملا نو

  99,000تومان

  84,150 تومان

  تعداد صفحه 206 انتشارات آبادیس طب ترجمه دکتر داود رمزی
 10. کتاب راهنمای کاربردی لیزر درمانی زیبایی داود رمزی - کاملا نو

  125,000تومان

  93,750 تومان

  تعداد صفحه 326 انتشارات آبادیس طب ترجمه دکتر داود رمزی
 11. کتاب داروهای ژنریک یران همراه با داروهای وارداتی و تک نسخه ای با اقدامات پرستاری فاطمه تیموری - کاملا نو

  60,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 1548 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر فاطمه تیموری و همکاران
 12. کتاب داروهای ژنریک یران همراه با داروهای وارداتی و تک نسخه ای با اقدامات پرستاری فاطمه تیموری - کاملا نو

  60,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 1548 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر فاطمه تیموری و همکاران
 13. کتاب خودآزمون جامع درمان شناسی - کاملا نو

  80,000تومان

  72,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر خیراله غلامی - دکتر محمدرضا جوادی
 14. کتاب توصیه های دارویی - کاملا نو

  65,000تومان

  58,500 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر خیراله غلامی - دکتر محمدرضا جوادی
 15. کتاب درسنامه جامع داروسازی آمادگی جهت آزمون جامع داروسازی - کاملا نو

  99,800تومان

  89,820 تومان

  تعداد صفحه 412 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر حسن ترکمندی - دکتر محمدرضا جوادی
  0