1. کتاب خودآزمون جامع درمان شناسی - کاملا نو

  80,000تومان

  72,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر خیراله غلامی - دکتر محمدرضا جوادی
 2. کتاب توصیه های دارویی - کاملا نو

  65,000تومان

  58,500 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر خیراله غلامی - دکتر محمدرضا جوادی
 3. کتاب راهنمای بالینی تجویز و مصرف منطقی داروهای بدون نسخه - کاملا نو

  95,000تومان

  85,500 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر مژگان مشایخی و سایرین
 4. کتاب درسنامه جامع داروسازی آمادگی جهت آزمون جامع داروسازی - کاملا نو

  99,800تومان

  89,820 تومان

  تعداد صفحه 412 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر حسن ترکمندی - دکتر محمدرضا جوادی
 5. کتاب دوره دو جلدی کتاب درسنامه جامع درمان شناسی دکتر غلامی - کاملا نو

  300,000تومان

  270,000 تومان

  تعداد صفحه 748 انتشارات آبادیس طب تألیف خیراله غلامی - دکتر مجتبی مجتهدزاده