1. کتاب طراحی سیستم کنترل بازاریابی تالیف سید حامد پیمبرنیا - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 75 انتشارات مهر سبحان تالیف سید حامد پیمبرنیا
 2. کتاب دست دوم زبان فارسی سری کتاب های مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  19,000تومان

  13,300 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات مهر سبحان تألیف دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
 3. کتاب دست دوم زبان تخصصی مجموعه مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  31,000تومان

  21,700 تومان

  تعداد صفحه 401 انتشارات مهر سبحان تألیف محسن ابراهیمی و همکاران
 4. کتاب دست دوم استعداد و آمادگی تحصیلی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  43,000تومان

  30,100 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات مهر سبحان تألیف محمد مهدی قائمی نیا و همکاران
 5. کتاب دست دوم دانش مسائل روز مجموعه مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  35,000تومان

  24,500 تومان

  تعداد صفحه 313 انتشارات مهر سبحان تألیف مهدی باقری نصرآبادی
 6. کتاب دست دوم روش تحقیق رشته علوم اجتماعی و پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 473 انتشارات مهر سبحان تألیف حسین صنعتی - سینا احمدی
 7. کتاب دست دوم مبانی کلی ارتباط جمعی کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات مهر سبحان تألیف مهدی بدرالدین - خدیجه ططری
 8. کتاب دست دوم ژنتیک - سری کتاب های کمک آموزشی کارشناسی ارشد ماهان

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 269 انتشارات مهر سبحان تألیف کسری حمدی
 9. کتاب دست دوم دو جلدی زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 و2 - سری کتاب های کمک آموزشی کارشناسی ارشد ماهان

  23,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات مهر سبحان تألیف کسری حمدی - شیوا زارع متنق - راشد نظری
  0