1. کتاب دست دوم روش تحقیق و آمار به زبان ساده- تالیف علی سادئی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 152-انتشارات شلاک- تالیف علی سادئی
 2. کتاب دست دوم انتخاب آگاهانه برای زندگی عاشقانه - کاملا نو

  20,000تومان

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات شلاک تألیف علیرضا ایزدپور - لیلا شاه حسینی
 3. کتاب دست دوم مبانی مددکاری اجتماعی - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات شلاک تألیف قاسم قجاوند و همکاران
0