1. کتاب دست دوم هوش و خلاقیت تاریخچه، نظریه ها و رویکردها - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 209 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر غلامعلی افروز - دکتر کامبیز کامکاری
 2. کتاب دست دوم جغرافیای آبها - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر جمشید جداری عیوضی
 3. کتاب دست دوم نظریه اساسی مدارها و شبکه ها جلد اول - در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 637 انتشارات دانشگاه تهران تألیف ارنست کوه - چارلز دسور ترجمه دکتر پرویز جبه دار مارالانی
 4. کتاب دست دوم روش تحقیق در علوم محیط زیست و کاربرد آن در پروژه های دانشجویی - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 175 انتشارات دانشگاه تهران تألیف استوارت هراد و همکاران ترجمه دکتر اسماعیل صالحی - دکتر فرزام پوراصغر سنگاچین
 5. کتاب دست دوم کنترل کیفیت نمایش داده ها و تحلیل کنترل نموداری - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 540 انتشارات دانشگاه تهران تألیف زیگموند هالپن ترجمه دکتر قنبر ابراهیمی
 6. کتاب دست دوم سنجش از دور حرارتی و کاربرد آن در علوم زمین - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 522 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر سیدکاظم علوی پناه
 7. کتاب دست دوم ترمودینامیک شیمیایی - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 650 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر علی اکبر صبوری - دکتر علی اکبر موسوی موحدی
 8. کتاب دست دوم سیتوژنتیک گیاهی - در حد نو

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 565 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر منصور امیدی - دکتر عمران عالیشاه
 9. کتاب دست دوم موجک ها با کاربرد در ژئودزی و ژئودینامیک - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 394 انتشارات دانشگاه تهران تألیف ولفگانگ کلر ترجمه دکتر عبدالرضا صفری - دکتر محمدعلی شریفی
 10. کتاب دست دوم اساس علم ژنتیک کلاسیک و مولکولی - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 670 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر بهمن یزدی صمدی - دکتر بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی
 11. کتاب دست دوم روان شناسی اجتماعی - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات دانشگاه تهران تألیف ژان استوتزل ترجمه علیمحمد کاردان
 12. کتاب دست دوم اکولوژی دکتر اردکانی - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر محمدرضا اردکانی
 13. کتاب دست دوم رله و حفاظت سیستم ها - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 447 انتشارات دانشگاه تهران تألیف مسعود سلطانی
 14. کتاب دست دوم روان شناسی ازدواج و شکوه همسری - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر غلامعلی افروز
 15. کتاب دست دوم حقوق جزای عمومی ایران جلد اول - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 587 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر ایرج گلدوزیان
 16. کتاب دست دوم بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران - در حد نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 406 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر وحید قبادیان
 17. کتاب دست دوم سازه در معماری - در حد نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 371 انتشارات دانشگاه تهران تألیف ماریو سالوادوری ترجمه دکتر محمود گلابچی
 18. کتاب دست دوم معمار + مهندس = ساختار - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات دانشگاه تهران تألیف ایوان مارگولیوس ترجمه دکتر محمود گلابچی
 19. کتاب دست دوم استاتیک کاربردی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 494 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر محمود گلابچی
 20. کتاب دست دوم معماری: فرم، فضا و نظم - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 396 انتشارات دانشگاه تهران تألیف فرانسیس دی کی چینگ ترجمه زهره قراگزلو
 21. کتاب دست دوم درک رفتار سازه ها - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 323 انتشارات دانشگاه تهران تألیف فولر مور ترجمه دکتر محمود گلابچی
 22. کتاب دست دوم سازه های مشبک فضایی - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات دانشگاه تهران تألیف جان چیلتون ترجمه دکتر محمود گلابچی
 23. کتاب دست دوم مقاومت مصالح کاربردی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 579 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر محمود گلابچی
 24. کتاب دست دوم معماری و روشنایی - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 206 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر شاهین حیدری
 25. کتاب دست دوم طراحی اقلیمی، اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان - در حد نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 249 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دونالد واتسون - کنت لبز ترجمه وحید قبادیان - محمد فیض مهدوی
 26. کتاب دست دوم استاتیک کاربردی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 494 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر محمود گلابچی
 27. کتاب دست دوم مبانی جرم شناسی جلد اول - در حد نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 581 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر مهدی کی نیا
 28. کتاب دست دوم نظریه اساسی مدارها و شبکه ها جلد دوم - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 692 انتشارات دانشگاه تهران تألیف ارنست کوه ترجمه دکتر پرویز جبهه دار مارالانی
 29. کتاب دست دوم اصول تغذیه دام و طیور جلد اول

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 238 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر هوشنگ ساعدی و همکاران
 30. کتاب دست دوم بیماریهای ویروسی دام جلد اول

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر احمد شیمی
 31. کتاب دست دوم کرم شناسی دامپزشکی جلد اول ترماتودها

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر علی اسلامی
 32. کتاب دست دوم روشهای شیمیایی مبارزه با بندپایان ناقل و آفاتی که از نظر بهداشت اهمیت دارند

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 151 انتشارات دانشگاه تهران ترجمه دکتر غلامحسین ثنائی