1. کتاب دست دوم هوش و خلاقیت تاریخچه، نظریه ها و رویکردها - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 209 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر غلامعلی افروز - دکتر کامبیز کامکاری
 2. کتاب مخاطرات محیطی شهر تهران - کاملا نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات دانشگاه تهران تألیف عبدالرضا کرباسی و همکاران
 3. کتاب تمرکزگرایی و تمرکززدایی در ایران به سوی طراحی الگوی نیمه متمرکز - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر محمدباقر قالیباف
 4. کتاب منظر شهری تاریخی مدیریت میراث در قرن شهری - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 266 انتشارات دانشگاه تهران تألیف فرانچسکو باندرین - رون ون اوئرز ترجمه پویا دولابی و همکاران
 5. کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی رویکردی جامع - کاملا نو

  24,000تومان

  20,400 تومان

  تعداد صفحه 322 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر محمدعلی شاه حسینی - سعید عربلوی مقدم
 6. کتاب دست دوم سیستم های اطلاعاتی در مدیریت دکتر سیدمحمد محمود

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر سیدمحمد محمودی
 7. کتاب درآمدی بر اقتصاد مسکن - کاملا نو

  31,000تومان

  21,700 تومان

  تعداد صفحه 218 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر منصور خلیلی عراقی - احمد حسنی
 8. کتاب سیاستگذاری رسانه ای - کاملا نو

  21,000تومان

  16,800 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر طاهر روشندل اربطانی
 9. کتاب مهندسی منابع آب نوین جلد اول - کاملا نو

  45,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 556 انتشارات دانشگاه تهران تألیف لارنس کی وانگ - چیه تد یانگ ترجمه دکتر پریسا سادات آشفته
 10. کتاب شبیه سازی زنجیره تامین رویکرد پویایی سیستم ها برای بهبود عملکرد - کاملا نو

  12,000تومان

  9,600 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات دانشگاه تهران تألیف فرانسیسکو کامپووزانو - خوسفا موولا ترجمه دکتر علی محقر و همکاران
 11. کتاب دوره دوجلدی کدگذاری تصحیح خطا الگوریتم ها و روش های ریاضی - کاملا نو

  95,000تومان

  85,500 تومان

  تعداد صفحه 1269 انتشارات دانشگاه تهران تألیف تاد کی مون ترجمه دکتر مهدی تیموری
 12. کتاب روش های تصمیم گیری چندشاخه فازی - کاملا نو

  22,000تومان

  17,600 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات دانشگاه تهران تألیف حسین صفری - احسان خان محمدی
 13. کتاب ریاضیات برای جی آی اس - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات دانشگاه تهران تألیف ولفگانگ کاینس ترجمه آرا تومانیان و همکاران
 14. کتاب روش های تحقیق در مدیریت ورزشی مینگ لی - کاملا نو

  42,000تومان

  29,400 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات دانشگاه تهران تألیف مینگ لی و همکاران ترجمه دکتر حسن اسدی - دکتر احمدعلی آصفی
 15. کتاب زیست فناوری ژن - کاملا نو

  54,000تومان

  43,200 تومان

  تعداد صفحه 521 انتشارات دانشگاه تهران تألیف ویلیام وو و دیگران ترجمه سید محمدمهدی مرتضویان و همکاران
 16. کتاب دست دوم دینامیک برداری - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 664 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر منصور نیکخواه بهرامی
 17. کتاب زلزله شناسی مهندسی و شبیه سازی زمین لرزه - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 266 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر حمید زعفرانی - دکتر اسدالله نورزاد
 18. کتاب بناهای زیرزمینی طراحی اجرا نگهداری - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 362 انتشارات دانشگاه تهران تألیف آ بوار لوکوآنه ترجمه دکتر ابوالحسن بهنیا - دکتر کامبیز بهنیا
 19. کتاب دستگاههای اندازه گیری مسعود سلطانی - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 439 انتشارات دانشگاه تهران تألیف مسعود سلطانی
 20. کتاب مهندسی ژئوتکنیک جلد اول بررسی های زیرسطحی - کاملا نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 589 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر حسن رحیمی
 21. کتاب روش های کلی اجرا پی ها جلد دوم - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 374 انتشارات دانشگاه تهران تألیف ژاک ماتیوا - ایو فنو ترجمه دکتر ابوالحسن بهنیا - دکتر کامبیز بهنیا
 22. کتاب تولید الکتریسیته و بهره برداری - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات دانشگاه تهران تألیف مسعود سلطانی
 23. کتاب مدل سازی و شبیه سازی دینامیکی ماشین های الکتریکی با استفاده از MATLAB SIMULINK - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 694 انتشارات دانشگاه تهران تألیف چی مون اونگ ترجمه دکتر سعید افشارنیا - دکتر ابوالفضل واحدی
 24. کتاب ایمن سازی در برابر زلزله - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 521 انتشارات دانشگاه تهران تألیف آندرو کوبرن - رابین اسپنس ترجمه دکتر فریدون غضبان - سحر درخشان - دکتر بابک امیدوار
 25. کتاب سازه های فولادی نظری کاربردی صادق آذر کتاب اول مصالح، مبانی طرح، اتصالات - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 599 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر مجید صادق آذر
 26. کتاب بتن غلتکی در سدسازی - کاملا نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 263 انتشارات دانشگاه تهران ترجمه دکتر محمد شکرچی زاده - مهندس هومن قاسمی
 27. کتاب مکانیک خاک جلد دوم مهندسی پی بهنیا - کاملا نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 567 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر کامبیز بهنیا - دکتر امیر محمد طباطبایی
 28. کتاب ماشین های مخصوص و کنترل سرعت ماشین های الکتریکی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 305 انتشارات دانشگاه تهران تألیف اسحق ثابت مرزوقی
 29. کتاب پیوست شماره 20 دستورالعمل طرح، محاسبه و تهیه نقشه های اجرائی سازه ساختمانها جلد دوم سازه های فولادی - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر مهدی قالیبافیان - مهندس حوریه مقبلی
 30. کتاب نظریه احتمال و کاربردهای آن جبه دار مارالانی - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات دانشگاه تهران تألیف پرویز جبه دار مارالانی
 31. کتاب آمار و احتمالات کاربردی یزدی صمدی - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 756 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر بهمن یزدی صمدی و همکاران
 32. کتاب راهسازی از روی زمین تا زیر چرخ غلتان احمد حامی - کاملا نو

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 377 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر احمد حامی