1. کتاب مبانی اقتصاد سنجی جلد اول تالیف دکتر حمید ابریشمی

  52,000تومان

  46,800 تومان

  تعداد صفحه 422 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر حمید ابریشمی
 2. کتاب روش شناسی در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دکتر رسول افضلی - کاملا نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 307 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر رسول افضلی
 3. کتاب مبانی جرم شناسی جلد اول تالیف دکتر مهدی کی نیا

  43,000تومان

  38,700 تومان

  تعداد صفحه 546انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر مهدی کی نیا
 4. کتاب نظام پیشنهادها در سازمان از نظریه تا کاربرد تالیف دکتر حسین خنیفر - کاملا نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر حسین خنیفر
 5. کتاب مدیریت توسعه منابع انسانی تالیف هوشنگ ایروانی - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 418 انتشارات دانشگاه تهران تالیف هوشنگ ایروانی
 6. کتاب ایجاد زنجیر های تامین کار آفرینانه تالیف ویلیام بی. لی - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ویلیام بی. لی
 7. کتاب انرژی های پاک تکنولوژی، اقتصاد و سیاست یو آسواتانار ایانا جواد ملکوتی خواه - کاملا نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات دانشگاه تهران تالیف یو آسواتانار ایانا
 8. کتاب سیستم های غشایی در تصفیه فاضلاب ترجمه دکتر ناصر مهردادی - کاملا نو

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات دانشگاه تهران تالیف -
 9. کتاب بازاریابی خدمات بانکی دکتر سید محمد مقیمی - کاملا نو

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 592 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر سید محمد مقیمی
 10. کتاب نهادگرایی و جهانی شدن دکتر عباس مصلی نژاد - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 374 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر عباس مصلی نژاد
 11. نشریه علمی - پژوهشی نامه علوم اجتماعی مجلد 11 شماره 1 - کاملا نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 362 انتشارات دانشگاه تهران
 12. کتاب دست دوم طلاق پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن دکتر باقر ساروخانی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر باقر ساروخانی
 13. کتاب راهنمای جامع مدیریت قراردادهای مشاوران تألیف دکتر مجید پرچمی جلال - کاملا نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 414 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر مجید پرچمی جلال
 14. کتاب کارآفرینی بین المللی دکتر رضوانی - کاملا نو

  29,000تومان

  23,200 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر مهران رضوانی
 15. کتاب روش ها و آزمایش های تجربی در فارماکولوژی حسینعلی عرب - کاملا نو

  22,000تومان

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر حسینعلی عرب - دکتر گودرز صادقی هشجین
 16. کتاب محیط کسب و کار نظریه ها، شاخص ها و نکنیک ها محمدعلی مرادی - در حد نو

  90,000تومان

  67,500 تومان

  تعداد صفحه 926 انتشارات دانشگاه تهران تألیف محمدعلی مرادی
 17. کتاب اقتصاد کلان چالش در دیدگاه های سنتی نئوکلاسیک ها، کینزین ها و پولیون ابراهیم گرجی - کاملا نو

  32,000تومان

  27,200 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر ابراهیم گرجی و همکاران
 18. کتاب شکل شهرها اقتصاد سیاسی و طراحی شهری الکساندر کاتبرت حمیدرضا پارسی - در حد نو

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 481 انتشارات دانشگاه تهران تألیف الکساندر ر کاتبرت ترجمه حمیدرضا پارسی - آرزو افلاطونی
 19. کتاب باز زنده سازی بناها و شهرهای تاریخی - کاملا نو

  28,000تومان

  23,800 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر محمد منصور فلامکی
 20. کتاب اصول مدیریت و حفاظت خاک - کاملا نو

  80,000تومان

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 643 انتشارات دانشگاه تهران تألیف اومبرتو بلانکو - راتان لعل ترجمه دکتر علی سلاجقه و همکاران
 21. کتاب فیزیولوژی بذر - کاملا نو

  58,000تومان

  46,400 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات دانشگاه تهران تألیف جی درک بیولی و همکاران ترجمه رضا توکل افشاری - علی شایان فر
 22. کتاب مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM - کاملا نو

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر محمود گلابچی و همکاران
 23. کتاب مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی - کاملا نو

  44,000تومان

  39,600 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر مجید جلالی فراهانی - دکتر ابراهیم علی دوست قهفرخی
 24. کتاب حد مطلوب تغذیه ویتامین در تولید غذاهای حیوانی باکیفیت - کاملا نو

  50,000تومان

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 317 انتشارات دانشگاه تهران ترجمه دکتر حسین مروج و همکاران
 25. کتاب نوآوری در آموزش مهندسی حسین معماریان - کاملا نو

  45,000تومان

  38,250 تومان

  تعداد صفحه 458 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر حسین معماریان
 26. کتاب روش های کاربردی آزمایشگاه بیولوژی خاک - کاملا نو

  29,000تومان

  23,200 تومان

  تعداد صفحه 284 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر حسینعلی علیخانی و همکاران
 27. کتاب شیمی فیزیک مواد و بیوپلیمرهای غذایی - در حد نو

  29,000تومان

  23,200 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر بابک قنبرزاده
 28. کتاب مخاطرات محیطی شهر تهران - کاملا نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات دانشگاه تهران تألیف عبدالرضا کرباسی و همکاران
 29. کتاب تمرکزگرایی و تمرکززدایی در ایران به سوی طراحی الگوی نیمه متمرکز - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر محمدباقر قالیباف
 30. کتاب منظر شهری تاریخی مدیریت میراث در قرن شهری - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 266 انتشارات دانشگاه تهران تألیف فرانچسکو باندرین - رون ون اوئرز ترجمه پویا دولابی و همکاران
 31. کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی رویکردی جامع - کاملا نو

  24,000تومان

  20,400 تومان

  تعداد صفحه 322 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر محمدعلی شاه حسینی - سعید عربلوی مقدم
  0