1. کتاب دست دوم هوش و خلاقیت تاریخچه، نظریه ها و رویکردها - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 209 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر غلامعلی افروز - دکتر کامبیز کامکاری
 2. کتاب زیست فناوری ژن - کاملا نو

  54,000تومان

  43,200 تومان

  تعداد صفحه 521 انتشارات دانشگاه تهران تألیف ویلیام وو و دیگران ترجمه سید محمدمهدی مرتضویان و همکاران
 3. کتاب دست دوم دینامیک برداری - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 664 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر منصور نیکخواه بهرامی
 4. کتاب زلزله شناسی مهندسی و شبیه سازی زمین لرزه - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 266 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر حمید زعفرانی - دکتر اسدالله نورزاد
 5. کتاب راهنمای بتن ساز - کاملا نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 153 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر احمد حامی
 6. کتاب بناهای زیرزمینی طراحی اجرا نگهداری - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 362 انتشارات دانشگاه تهران تألیف آ بوار لوکوآنه ترجمه دکتر ابوالحسن بهنیا - دکتر کامبیز بهنیا
 7. کتاب دستگاههای اندازه گیری مسعود سلطانی - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 439 انتشارات دانشگاه تهران تألیف مسعود سلطانی
 8. کتاب مهندسی ژئوتکنیک جلد اول بررسی های زیرسطحی - کاملا نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 589 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر حسن رحیمی
 9. کتاب روش های کلی اجرا پی ها جلد دوم - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 374 انتشارات دانشگاه تهران تألیف ژاک ماتیوا - ایو فنو ترجمه دکتر ابوالحسن بهنیا - دکتر کامبیز بهنیا
 10. کتاب تولید الکتریسیته و بهره برداری - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات دانشگاه تهران تألیف مسعود سلطانی
 11. کتاب مدل سازی و شبیه سازی دینامیکی ماشین های الکتریکی با استفاده از MATLAB SIMULINK - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 694 انتشارات دانشگاه تهران تألیف چی مون اونگ ترجمه دکتر سعید افشارنیا - دکتر ابوالفضل واحدی
 12. کتاب ایمن سازی در برابر زلزله - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 521 انتشارات دانشگاه تهران تألیف آندرو کوبرن - رابین اسپنس ترجمه دکتر فریدون غضبان - سحر درخشان - دکتر بابک امیدوار
 13. کتاب سازه های فولادی نظری کاربردی صادق آذر کتاب اول مصالح، مبانی طرح، اتصالات - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 599 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر مجید صادق آذر
 14. کتاب بتن غلتکی در سدسازی - کاملا نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 263 انتشارات دانشگاه تهران ترجمه دکتر محمد شکرچی زاده - مهندس هومن قاسمی
 15. کتاب مکانیک خاک جلد دوم مهندسی پی بهنیا - کاملا نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 567 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر کامبیز بهنیا - دکتر امیر محمد طباطبایی
 16. کتاب ماشین های مخصوص و کنترل سرعت ماشین های الکتریکی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 305 انتشارات دانشگاه تهران تألیف اسحق ثابت مرزوقی
 17. کتاب پیوست شماره 20 دستورالعمل طرح، محاسبه و تهیه نقشه های اجرائی سازه ساختمانها جلد دوم سازه های فولادی - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر مهدی قالیبافیان - مهندس حوریه مقبلی
 18. کتاب نظریه احتمال و کاربردهای آن جبه دار مارالانی - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات دانشگاه تهران تألیف پرویز جبه دار مارالانی
 19. کتاب آمار و احتمالات کاربردی یزدی صمدی - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 756 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر بهمن یزدی صمدی و همکاران
 20. کتاب بتن سبکدانه دانش، فناوری و کاربردها - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات دانشگاه تهران تألیف ساتیش چاندرا ترجمه دکتر محمد شکرچی زاده و همکاران
 21. کتاب راهسازی از روی زمین تا زیر چرخ غلتان احمد حامی - کاملا نو

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 377 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر احمد حامی
 22. کتاب روسازی راه و فرودگاه جلد اول مصالح و روشهای اجرا - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 431 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر امیر محمد طباطبائی
 23. کتاب ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS مجید مخدوم - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر مجید مخدوم و همکاران
 24. کتاب آنالیز حقیقی رویدن ایزد دوستدار - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 446 انتشارات دانشگاه تهران تألیف اچ ال رویدن ترجمه دکتر نوروز ایزد دوستدار
 25. کتاب هیدرولوژی کاربردی جلد دوم - کاملا نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 435 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر محمد مهدوی
 26. کتاب آنالیز تابعی کاربردی فیض دیزجی - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 407 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر احمد فیض دیزجی
 27. کتاب دست دوم بیوشیمی عمومی برای دانشجویان دانشکده های گروه پزشکی جلد دوم - در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 653 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر پرویز شهبازی - دکتر ناصر ملک نیا
 28. کتاب دست دوم ایرانیکا 2 شرح ابیات گلشن راز - در حد نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 63 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر عسکر حقوقی
 29. کتاب دست دوم روش تشخیص بیماریها جلد اول - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر هارولد فریدمن ترجمه محمدصادق فره وش
 30. کتاب دست دوم بیوشیمی عمومی برای دانشجویان دانشکده های گروه پزشکی جلد اول - در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر پرویز شهبازی - دکتر ناصر ملک نیا
 31. کتاب دست دوم مبانی استنباط حقوق اسلامی - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 390 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر ابوالحسن محمدی