1. کتاب سمیت شناسی ترکیبات آلی درماهیان -نویسنده ک.ب.تیرنی- مترجم علیرضا میرواقفی

  88,000 تومان

  تعداد صفحه 444 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ک.ب.تیرنی-آ.پ.فارل-ک.ج.براونر
 2. کتاب بازرگانی بین الملل-نظریه ها و کاربردها-نویسنده دکتر محمد حقیقی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 280 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر محمد حقیقی
 3. اطلس رنگی بیماری های گوسفند و بز ایران - تالیف دکتر حسین اسماعیلی

  400,000 تومان

  تعداد صفحه 616 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر حسین اسماعیلی
 4. کتاب اصول بهداشت مواد غذایی-تالیف نوردهر رکنی

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 161-انتشارات دانشگاه تهران-تالیف نوردهر رکنی
 5. کتاب مامائی و تولید مثل در دامپزشکی جلد دوم-دیوید نوکس

  220,000 تومان

  تعداد صفحه 887انتشارات دانشگاه تهران تالیف دیوید نوکس ترجمه دکتر مسعود طالب خان گروسی
 6. کتاب مامائی و تولید مثل دردامپزشکی جلد اول-دکتر مسعود طالب خان گروسی

  220,000تومان

  198,000 تومان

  تعداد صفحه 914انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر مسعود طالب خان گروسی
 7. کتاب مسمومیت ها در دام های بزرگ-دکتر افشین رِئوفی

  40,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 314انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر افشین رِئوفی
 8. کتاب فناوری های تولید مثلی در گاو-دکتر مسعود طالب خان گروسی

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 268انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر مسعود طالب خان گروسی
 9. کتاب اصول معاینه دستگاه گوارش و اعصاب در نشخوارکنندگان و تک سمی ها-دکتر محمد قلی نادعلیان

  37,000تومان

  33,300 تومان

  تعداد صفحه 312انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر محمد قلی نادعلیان
 10. کتاب اصول پرورش طیور-دکتر مراد علی زهری

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 490انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر مراد علی زهری
 11. کتاب بیماری های مشترک انسان و دام- دکتر محمد علی راد

  10,000تومان

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 215انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر محمد علی راد
 12. کتاب بیماری های باکتریایی دام-عبدالمحمد حسنی طباطبایی

  64,000تومان

  57,600 تومان

  تعداد صفحه260اانتشارات دانشگاه تهران تألیف پرویز هورشتی
 13. کتاب سقط جنین در گاو , گوسفندوبز-دکتر پرویز هورشتی

  52,000تومان

  46,800 تومان

  تعداد صفحه 260 اانتشارات دانشگاه تهران تألیف پرویز هورشتی
 14. کتاب کاربردهای زیستی نانومواد دارورسانی، ژن ‌درمانی و تصویربرداری پزشکی جلد دوم دکتر علی اکبر صبوری - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر علی اکبر صبوری و همکاران
 15. کتاب دست دوم روانشناسی رابطه ها -تالیف غلامعلی افروز

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 145-انتشارات دانشگاه تهران-تالیف غلامعلی افروز
 16. کتاب ژنتیک تالیف دکتر منصور امیدی

  23,000 تومان

  تعدادصفحه599-انتشارات دانشگاه تهران-تالیف دکتر منصور امیدی
 17. کتاب روش شناسی در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دکتر رسول افضلی - کاملا نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 307 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر رسول افضلی
 18. کتاب نظام پیشنهادها در سازمان از نظریه تا کاربرد تالیف دکتر حسین خنیفر - کاملا نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر حسین خنیفر
 19. کتاب مدیریت توسعه منابع انسانی تالیف هوشنگ ایروانی - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 418 انتشارات دانشگاه تهران تالیف هوشنگ ایروانی
 20. کتاب ایجاد زنجیر های تامین کار آفرینانه تالیف ویلیام بی. لی - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ویلیام بی. لی
 21. کتاب انرژی های پاک تکنولوژی، اقتصاد و سیاست یو آسواتانار ایانا جواد ملکوتی خواه - کاملا نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات دانشگاه تهران تالیف یو آسواتانار ایانا
 22. کتاب سیستم های غشایی در تصفیه فاضلاب ترجمه دکتر ناصر مهردادی - کاملا نو

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات دانشگاه تهران تالیف -
 23. کتاب بازاریابی خدمات بانکی دکتر سید محمد مقیمی - کاملا نو

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 592 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر سید محمد مقیمی
 24. کتاب نهادگرایی و جهانی شدن دکتر عباس مصلی نژاد - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 374 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر عباس مصلی نژاد
 25. نشریه علمی - پژوهشی نامه علوم اجتماعی مجلد 11 شماره 1 - کاملا نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 362 انتشارات دانشگاه تهران
 26. کتاب دست دوم طلاق پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن دکتر باقر ساروخانی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر باقر ساروخانی
 27. کتاب راهنمای جامع مدیریت قراردادهای مشاوران تألیف دکتر مجید پرچمی جلال - کاملا نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 414 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر مجید پرچمی جلال
 28. کتاب کارآفرینی بین المللی دکتر رضوانی - کاملا نو

  29,000تومان

  23,200 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر مهران رضوانی
 29. کتاب روش ها و آزمایش های تجربی در فارماکولوژی حسینعلی عرب - کاملا نو

  22,000تومان

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر حسینعلی عرب - دکتر گودرز صادقی هشجین
 30. کتاب محیط کسب و کار نظریه ها، شاخص ها و نکنیک ها محمدعلی مرادی - در حد نو

  90,000تومان

  67,500 تومان

  تعداد صفحه 926 انتشارات دانشگاه تهران تألیف محمدعلی مرادی
 31. کتاب اقتصاد کلان چالش در دیدگاه های سنتی نئوکلاسیک ها، کینزین ها و پولیون ابراهیم گرجی - کاملا نو

  32,000تومان

  27,200 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر ابراهیم گرجی و همکاران
 32. کتاب شکل شهرها اقتصاد سیاسی و طراحی شهری الکساندر کاتبرت حمیدرضا پارسی - در حد نو

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 481 انتشارات دانشگاه تهران تألیف الکساندر ر کاتبرت ترجمه حمیدرضا پارسی - آرزو افلاطونی
  0