1. کتاب دست دوم هوش و خلاقیت تاریخچه، نظریه ها و رویکردها - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 209 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر غلامعلی افروز - دکتر کامبیز کامکاری
 2. کتاب ماشین های مخصوص و کنترل سرعت ماشین های الکتریکی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 305 انتشارات دانشگاه تهران تألیف اسحق ثابت مرزوقی
 3. کتاب پیوست شماره 20 دستورالعمل طرح، محاسبه و تهیه نقشه های اجرائی سازه ساختمانها جلد دوم سازه های فولادی - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر مهدی قالیبافیان - مهندس حوریه مقبلی
 4. کتاب نظریه احتمال و کاربردهای آن جبه دار مارالانی - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات دانشگاه تهران تألیف پرویز جبه دار مارالانی
 5. کتاب آمار و احتمالات کاربردی یزدی صمدی - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 756 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر بهمن یزدی صمدی و همکاران
 6. کتاب بتن سبکدانه دانش، فناوری و کاربردها - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات دانشگاه تهران تألیف ساتیش چاندرا ترجمه دکتر محمد شکرچی زاده و همکاران
 7. کتاب راهسازی از روی زمین تا زیر چرخ غلتان احمد حامی - کاملا نو

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 377 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر احمد حامی
 8. کتاب روسازی راه و فرودگاه جلد اول مصالح و روشهای اجرا - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 431 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر امیر محمد طباطبائی
 9. کتاب ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS مجید مخدوم - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر مجید مخدوم و همکاران
 10. کتاب آنالیز حقیقی رویدن ایزد دوستدار - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 446 انتشارات دانشگاه تهران تألیف اچ ال رویدن ترجمه دکتر نوروز ایزد دوستدار
 11. کتاب هیدرولوژی کاربردی جلد دوم - کاملا نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 435 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر محمد مهدوی
 12. کتاب آنالیز تابعی کاربردی فیض دیزجی - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 407 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر احمد فیض دیزجی
 13. کتاب دست دوم بیوشیمی عمومی برای دانشجویان دانشکده های گروه پزشکی جلد دوم - در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 653 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر پرویز شهبازی - دکتر ناصر ملک نیا
 14. کتاب دست دوم ایرانیکا 2 شرح ابیات گلشن راز - در حد نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 63 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر عسکر حقوقی
 15. کتاب دست دوم روش تشخیص بیماریها جلد اول - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر هارولد فریدمن ترجمه محمدصادق فره وش
 16. کتاب دست دوم بیوشیمی عمومی برای دانشجویان دانشکده های گروه پزشکی جلد اول - در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر پرویز شهبازی - دکتر ناصر ملک نیا
 17. کتاب دست دوم مبانی استنباط حقوق اسلامی - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 390 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر ابوالحسن محمدی
 18. کتاب دست دوم جغرافیای آبها - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر جمشید جداری عیوضی
 19. کتاب دست دوم نظریه اساسی مدارها و شبکه ها جلد اول - در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 637 انتشارات دانشگاه تهران تألیف ارنست کوه - چارلز دسور ترجمه دکتر پرویز جبه دار مارالانی
 20. کتاب دست دوم روش تحقیق در علوم محیط زیست و کاربرد آن در پروژه های دانشجویی - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 175 انتشارات دانشگاه تهران تألیف استوارت هراد و همکاران ترجمه دکتر اسماعیل صالحی - دکتر فرزام پوراصغر سنگاچین
 21. کتاب دست دوم کنترل کیفیت نمایش داده ها و تحلیل کنترل نموداری - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 540 انتشارات دانشگاه تهران تألیف زیگموند هالپن ترجمه دکتر قنبر ابراهیمی
 22. کتاب دست دوم سنجش از دور حرارتی و کاربرد آن در علوم زمین - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 522 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر سیدکاظم علوی پناه
 23. کتاب دست دوم ترمودینامیک شیمیایی - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 650 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر علی اکبر صبوری - دکتر علی اکبر موسوی موحدی
 24. کتاب دست دوم سیتوژنتیک گیاهی - در حد نو

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 565 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر منصور امیدی - دکتر عمران عالیشاه
 25. کتاب دست دوم موجک ها با کاربرد در ژئودزی و ژئودینامیک - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 394 انتشارات دانشگاه تهران تألیف ولفگانگ کلر ترجمه دکتر عبدالرضا صفری - دکتر محمدعلی شریفی
 26. کتاب دست دوم اساس علم ژنتیک کلاسیک و مولکولی - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 670 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر بهمن یزدی صمدی - دکتر بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی
 27. کتاب دست دوم اکولوژی دکتر اردکانی - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر محمدرضا اردکانی
 28. کتاب دست دوم رله و حفاظت سیستم ها - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 447 انتشارات دانشگاه تهران تألیف مسعود سلطانی
 29. کتاب دست دوم روان شناسی ازدواج و شکوه همسری - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر غلامعلی افروز
 30. کتاب دست دوم حقوق جزای عمومی ایران جلد اول - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 587 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر ایرج گلدوزیان
 31. کتاب دست دوم بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران - در حد نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 406 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر وحید قبادیان