1. کتاب دست دوم فناوری های نوین ساختمانی تالیف دکتر محمود گلابچی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات400 انتشارات دانشگاه تهران نویسنده محمود گلابچی
 2. کتاب دست دوم کارآفرینی برای همه کتاب درسی برای دانشجویان-نویسنده رابرت بی ملور-مترجم کورش نجفی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات238انتشارات دانشگاه تهران تالیف رابرت بی ملور و دیگران ترجمه کورش نجفی و دیگران
 3. کتاب دست دوم فرآورده های آرایشی و بهداشتی-نویسنده افسانه زنوزی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات دانشگاه تهران تالیف افسانه زنوزی و دیگران
 4. کتاب دست دوم بازرگانی بین املل-نویسنده محمدحقیقی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات248انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تالیف محمدحقیقی
 5. کتاب دست دوم سیگنالها و سیستم ها جلداول-نویسنده آلن وی اوپنهایم-مترجم پرویز جبه دارمارالانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات1071انتشارات دانشگاه تهران تالیف آلن وی اوپنهایم و دیگران ترجمه پرویز جبه دار مارالانی
 6. کتاب دست دوم سیگنال ها و سیستم ها جلداول-نویسنده آلن اس.ویلسکی-مترجم پرویز جبه دار مارالانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات1071انتشارات دانشگاه تهران تالیف آلن اس.ویلسکی و دیگران ترجمه پرویز جبه دار مارالانی
 7. کتاب دست دوم سیگنال ها و سیستم ها جلددوم-نویسنده آلن وی.اوپنهایم-مترجم پرویز جبه دار مارالانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات1071انتشارات دانشگاه تهران تالیف آلن وی اوپنهایم و دیگران ترجمه پرویز جبه دار مارالانی
 8. کتاب دست دوم مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آنها-نویسنده پرویز جبه دار مارالانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات دانشگاه تهران تالیف پرویز جبه دار مارالانی
 9. کتاب دست دوم مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق جلد اول-نویسنده پرویز جبه دار مارالانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات دانشگاه تهران تالیف پرویز جبه دار مارالانی و دیگران
 10. کتاب دست دوم نظریه اساسی مدارها و شبکه ها جلددوم-نویسنده چارلز دسور-مترجم پرویز جبه دار مارالانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 200انتشارات دانشگاه تهران تالیف چارلز دسور و دیگران ترجمه پرویز جبه دار مارالانی
 11. کتاب دست دوم مصالح ساختمانی احمد حامی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 299 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر احمد حامی
 12. کتاب دست دوم طراحی اقلیمی-نویسنده دانلدواتسون-ترجمه وحیدقبادیان

  40,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات دانشگاه تهران تالیف دانلدواتسون و دیگران مترجم وحیدقبادیان و دیگران
 13. کتاب دست دوم معماری,فرم,فضا و نظم-نویسنده فرانسیس دی-مترجم زهره قراگزلو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات396انتشارات دانشگاه تهران تالیف فرانسیس دی ترجمه زهره قراگزلو
 14. کتاب دست دوم برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین-نویسنده آن آر بییر-مترجم کیوان کریمی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات490انتشارات دانشگاه تهران تالیف آن آربییر و دیگران ترجمه کیوان کریمی و دیگران
 15. کتاب دست دوم عناصرطراحی بصری درمنظر-نویسنده سایمون بل-مترجم محمدرضا مثنوی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات256انتشارات دانشگاه تهران تالیف سایمون بل ترجمه محمدرضا مثنوی
 16. کتاب دست دوم تصمیم گیری گروهی و نظریه ی بازی ها با نگرش تحقیق در عملیات-نویسنده محمدجواد اصغرپور

  30,000 تومان

  تعداد صفحات418انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمدجواد اصغرپور
 17. کتاب دست دوم شهرسازی تخیلات و واقعیات فرانسواز شوای ترجمه دکتر سیدمحسن حبیبی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 458 انتشارات دانشگاه تهران نویسنده فرانسواز شوای ترجمه دکتر سیدمحسن حبیبی
 18. کتاب دست دوم از شار تا شهر تالیف دکتر سید محسن حبیبی

  33,000 تومان

  تعداد صفحات 252 انتشارات دانشگاه تهران نویسنده دکتر سید محسن حبیبی
 19. کتاب دست دوم سیمای شهر کوین لینچ ترجمه دکتر منوچهر مزینی

  52,000 تومان

  تعداد صفحات 331 انتشارات دانشگاه تهران نویسنده دکتر منوچهر مزینی
 20. کتاب دست دوم سازمان در عصر صنعت با اطلاعات و دانایی- نویسنده عباس منوریان

  30,000 تومان

  تعداد صفحات323انتشارات دانشگاه تهران تالیف عباس منوریان و دیگران
 21. کتاب دست دوم تفکراستراتژیک :مفهوم,عناصر و مدل ها-نویسنده عباس منوریان

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 328انتشارات دانشگاه تهران تالیف عباس منوریان
 22. کتاب دست دوم کاربرد سیستم انتشار امواج اولتراسونیک در تصفیه فاضلاب-نویسنده ناصر مهردادی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات314انتشارات دانشگاه تهران تالیف ناصر مهردادی و دیگران
 23. کتاب دست دوم تجهیزات نیروگاه جلداول-نویسنده مسعود سلطانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات دانشگاه تهران تالیف مسعود سلطانی
 24. کتاب دست دوم برنامه دهی معماری مدیریت اطلاعات برای طراحی-نویسنده دانا.پی دورک-مترجم امیر سعید محمودی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 257انتشارات دانشگاه تهران تالیف دانا .پی دورک ترجمه امیر سعید محمودی
 25. کتاب دست دوم راهنمای طراحی جزئیات اجزائی محوطه-نویسنده نیکلاس دیتس-مترجم محمد جواد ثفقی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات392 انتشارات دانشگاه تهران تالیف نیکلاس دیتس و دیگران ترجمه محمد جواد ثفقی
 26. کتاب نظام پیشنهادها در سازمان از نظریه تا کاربرد تالیف دکتر حسین خنیفر - کاملا نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر حسین خنیفر
 27. کتاب مدیریت توسعه منابع انسانی تالیف هوشنگ ایروانی - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 418 انتشارات دانشگاه تهران تالیف هوشنگ ایروانی
 28. کتاب ایجاد زنجیر های تامین کار آفرینانه تالیف ویلیام بی. لی - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ویلیام بی. لی
 29. کتاب انرژی های پاک تکنولوژی، اقتصاد و سیاست یو آسواتانار ایانا جواد ملکوتی خواه - کاملا نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات دانشگاه تهران تالیف یو آسواتانار ایانا
 30. کتاب سیستم های غشایی در تصفیه فاضلاب ترجمه دکتر ناصر مهردادی - کاملا نو

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات دانشگاه تهران تالیف -
  0