1. کتاب مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری اسماعیل شیعه - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 225 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر اسماعیل شیعه
 2. کتاب دینامیک پلهای راه آهن - کاملا نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 454 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف پروفسور لادیسلاو فریبا ترجمه دکتر جبار علی ذاکری سردرودی
 3. کتاب میکروکنترلر پیک ساختار، برنامه ریزی و کاربردها - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر ستار میرزاکوچکی و همکاران
 4. کتاب بیمه در قراردادهای عمرانی خانزادی - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 153 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر مصطفی خانزادی - مهندس گرشاسب خزائنی
 5. کتاب پویایی های سیستم رویکردی کاربردی برای مسائل مدیریتی - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 450 انتشارات دانشگاه علم و صنعت ترجمه دکتر ابراهیم تیموری و همکاران
 6. کتاب مبدلهای توان بالا و درایوهای AC - کاملا نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 407 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف Bin Wu ترجمه سید سعید فاضل
 7. کتاب ریاضیات پیشدانشگاهی ریاضیات مقدماتی شیدفر - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر عبدالله شیدفر
 8. کتاب تحلیل مدار و الکترونیک با استفاده از MATLAB - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 366 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف جان ا آتیا ترجمه دکتر علی اکبر جلالی
 9. کتاب دست دوم مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر محمد فتحیان - مهندس سید حاتم مهدوی نور
 10. کتاب دست دوم برنامه ریزی عملیات حمل و نقل ریلی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 283 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر مسعود یقینی - مهندس جواد لسان
 11. کتاب دست دوم تحلیل و طراحی آنتن

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 913 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف وارن ال استتزمن ترجمه دکتر همایون عریضی
 12. کتاب دست دوم مبانی بررسی سیستمهای قدرت 2 - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف جان جی گرینجر ترجمه مهندس محمدرضا موسوی - مهندس امیر قلعه نوی
 13. کتاب دست دوم دینامیک و پایداری سیستم های قدرت جلد اول - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 374 انتشارات دانشگاه علم و صنعت ترجمه احد کاظمی - حیدرعلی شایانفر
 14. کتاب دست دوم سیستم های قدرت الکتریکی جلد دوم - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف احد کاظمی
 15. کتاب دست دوم بانک اطلاعات علمی - کاربردی جلد اول مفاهیم بنیادین - در حد نو

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 265 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر مصطفی حق جو
 16. کتاب دست دوم فولادهای ابزار - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف جورج رابرتس ترجمه شهرام خیر اندیش و همکاران
 17. کتاب دست دوم نظریه صف - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر محمد مدرس - دکتر ابراهیم تیموری
 18. کتاب دست دوم متره، برآورد و آنالیزبهاء جلد اول - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف نصرت اله حقایقی
 19. کتاب دست دوم نگرشی جامع بر مدیریت زنجیره تامین - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر مهدی غضنفری - مهندس مهدی فتح الله
 20. کتاب دست دوم نقشه کشی صنعتی 1

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف مهندس حبیب اله حدادی
 21. کتاب دست دوم کنترل کیفیت آماری

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 942 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف داگلاس سی مونتگومری ترجمه دکتر رسول نورالسناء
 22. کتاب دست دوم دینامیک سیالات محاسباتی

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف هنگ کال ورستیگ ترجمه دکتر محمد حسن شجاعی فرد - دکتر علیرضا نورپر هشترودی
 23. کتاب دست دوم دینامیک و پایداری سیستم های قدرت جلد دوم - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 331 انتشارات دانشگاه علم و صنعت ترجمه حیدرعلی شایانفر - احد کاظمی
 24. کتاب دست دوم رفتار مکانیکی مواد - روش های مهندسی برای تغییر شکل، خستگی و شکست

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 1011 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف نرمن دالینگ ترجمه حمیدرضا جاهد مطلق و همکاران