1. کتاب مشخصه سازی آزمایشگاهی مواد مرکب پیشرفته کارلسون طاهری بهروز - کاملا نو

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحه 428 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف لیف آ کارلسون و همکاران ترجمه دکتر فتح اله طاهری بهروز و همکاران
 2. کتاب دست دوم علم ترمودینامیک رهیافتی در مهندسی جلد دوم

  22,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف یونوس ا سنجل ترجمه دکتر محمود ابراهیمی
 3. کتاب تحلیل و طراحی آنتن - کاملا نو

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 913 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف وارن ال استنزمن - گری آ تیل ترجمه دکتر همایون عریضی
 4. کتاب الکترومغناطیس جلد اول الکتریسیته ساکن - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 407 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر همایون عریضی
 5. کتاب ریز موجها فرخ حجت کاشانی - کاملا نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات دانشگاه علم و صنعت ترجمه دکتر فرخ حجت کاشانی
 6. کتاب الکترومغناطیس جلد دوم مغناطیس ساکن - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 475 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر همایون عریضی
 7. کتاب مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری اسماعیل شیعه - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 225 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر اسماعیل شیعه
 8. کتاب دینامیک پلهای راه آهن - کاملا نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 454 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف پروفسور لادیسلاو فریبا ترجمه دکتر جبار علی ذاکری سردرودی
 9. کتاب میکروکنترلر پیک ساختار، برنامه ریزی و کاربردها - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر ستار میرزاکوچکی و همکاران
 10. کتاب ریاضیات پیشدانشگاهی ریاضیات مقدماتی شیدفر - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر عبدالله شیدفر
 11. کتاب دست دوم برنامه ریزی عملیات حمل و نقل ریلی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 283 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر مسعود یقینی - مهندس جواد لسان
 12. کتاب دست دوم تحلیل و طراحی آنتن

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 913 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف وارن ال استتزمن ترجمه دکتر همایون عریضی
 13. کتاب دست دوم مبانی بررسی سیستمهای قدرت 2 - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف جان جی گرینجر ترجمه مهندس محمدرضا موسوی - مهندس امیر قلعه نوی
 14. کتاب دست دوم دینامیک و پایداری سیستم های قدرت جلد اول - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 374 انتشارات دانشگاه علم و صنعت ترجمه احد کاظمی - حیدرعلی شایانفر
 15. کتاب دست دوم بانک اطلاعات علمی - کاربردی جلد اول مفاهیم بنیادین - در حد نو

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 265 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر مصطفی حق جو
 16. کتاب دست دوم نظریه صف - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر محمد مدرس - دکتر ابراهیم تیموری
 17. کتاب دست دوم دینامیک و پایداری سیستم های قدرت جلد دوم - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 331 انتشارات دانشگاه علم و صنعت ترجمه حیدرعلی شایانفر - احد کاظمی
 18. کتاب بهینه سازی چند هدفه دکتر احمد ماکویی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 309 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر احمد ماکویی و همکاران
 19. کتاب شبیه سازی موتورهای احتراق داخلی با نرم افزار یک بعدی GT-POWER امیرحسین کاکایی - کاملا نو

  52,000تومان

  44,200 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف امیرحسین کاکایی - مهندس شهاب مافی
 20. کتاب بهینه سازی توپولوژی مبانی و کاربرد - کاملا نو

  49,000تومان

  41,650 تومان

  تعداد صفحه 411 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر جواد مرزبان راد و همکاران
 21. کتاب مباحث ویژه در فرآیندهای انتقال و پخشیدگی آلودگی در محیط زیست - کاملا نو

  20,000تومان

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف اسکات سکلوفسکی - گرهارد جیرکا ترجمه مطهره سعادت پور - مرتضی کلاهدوزان
 22. کتاب مبانی بررسی سیستمهای قدرت 2 - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف جان جی گرینجر ترجمه مهندس محمدرضا موسوی - مهندس امیر قلعه نوی
 23. کتاب اصولی برای طرح هندسی راههای برون شهری - کاملا نو

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف جلیل شاهی
 24. کتاب طراحی شبکه های توزیع برق - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 450 انتشارات دانشگاه علم و صنعت ترجمه دکتر صادق جمالی - مهندس حسین شاطری
 25. کتاب آزمایش خاک برای مهندسین - کاملا نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات دانشگاه علم و صنعت ترجمه دکتر ابوالفضل شمسایی - مهندس امین رضا نشاط
 26. کتاب بیمه در قراردادهای عمرانی خانزادی - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 153 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر مصطفی خانزادی - مهندس گرشاسب خزائنی
 27. کتاب پویایی های سیستم رویکردی کاربردی برای مسائل مدیریتی - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 450 انتشارات دانشگاه علم و صنعت ترجمه دکتر ابراهیم تیموری و همکاران
 28. کتاب مبدلهای توان بالا و درایوهای AC - کاملا نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 407 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف Bin Wu ترجمه سید سعید فاضل
 29. کتاب تحلیل مدار و الکترونیک با استفاده از MATLAB - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 366 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف جان ا آتیا ترجمه دکتر علی اکبر جلالی
 30. کتاب دست دوم مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر محمد فتحیان - مهندس سید حاتم مهدوی نور
 31. کتاب دست دوم سیستم های قدرت الکتریکی جلد دوم - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف احد کاظمی
 32. کتاب دست دوم فولادهای ابزار - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف جورج رابرتس ترجمه شهرام خیر اندیش و همکاران
  0