1. کتاب بحران فروش تالیف جاستین زاپولا - کاملا نو

    18,000 تومان

    تعداد صفحه 214 انتشارات مدید تالیف جاستین زاپولا
  2. کتاب دست دوم سلفی گری در عراق و جایگاه آن در سیاست ایران و آمریکا - در حد نو

    11,000 تومان

    تعداد صفحه 320 انتشارات مدید تألیف دکتر سروش امیری - دکتر محمد مهدی میرزایی - عباس واحدی
0