1. کتاب طراحی استراتژیک برنامه واکنش اضطراری در صنعت - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات طحان تألیف مهندس مهدی مرزبان و همکاران
 2. کتاب رویکردهای متاخر در مطالعات شهری - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات طحان تألیف بهزاد رسیده
 3. کتاب الگوهای شهری برای اقتصاد سبز بهینه سازی زیرساخت ها - کاملا نو

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات طحان ترجمه مهدی منتظرالحجه - مجتبی شریف نژاد
 4. کتاب دستیابی به برتری در طراحی پایدار - کاملا نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات طحان ترجمه ریحانه مسگران
 5. کتاب مدیریت و ارزیابی ریسک پروژه های راهبردی - کاملا نو

  10,800 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات طحان تألیف محمد مهدی برادران - سید علی حسین پور - امید غریب
 6. کتاب دست دوم اصول طراحی دانشکده معماری

  17,500تومان

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات طحان تألیف دکتر امین جعفری - سلما ملکی - فاطمه حسین زاده
 7. کتاب دست دوم معماری مساجد مدرن و معاصر

  20,000تومان

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات طحان تألیف دکتر محمدرضا پورجعفر - آرین امیرخانی - محمدرضا لیلیان