1. کتاب کنترل و گواهی بذر - کاملا نو

  22,000تومان

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف دکتر فرشید قادری فر - دکتر افشین سلطانی
 2. کتاب آمار کاربردی تریولا تهرانیان - کاملا نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 548 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف ماریو تریولا ترجمه محمدصادق تهرانیان - ابوالقاسم بزرگ نیا
 3. کتاب کاربرد نرم افزار SAS در تجزیه های آماری برای رشته های کشاورزی - کاملا نو

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 182 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف دکتر افشین سلطانی
 4. کتاب دست دوم جغرافیای اقتصادی ایران ، کشاورزی - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
 5. کتاب دست دوم بیوتکنولوژی گیاهی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف دکتر عبدالرضا باقری و همکاران
 6. کتاب دست دوم برنامه نویسی به زبان C، مرجع کامل - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 704 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف مهندس عین اله جعفرنژاد قمی
 7. کتاب دست دوم آمار کاربردی

  2,000 تومان

  تعداد صفحه 548 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف ماریو تریولا ترجمه محمد صادق تهرانیان - ابوالقاسم بزرگ نیا