1. کتاب دست دوم برنامه نویسی به زبان C، مرجع کامل - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 704 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف مهندس عین اله جعفرنژاد قمی
 2. کتاب کنترل و گواهی بذر - کاملا نو

  22,000تومان

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف دکتر فرشید قادری فر - دکتر افشین سلطانی
 3. کتاب آمار کاربردی تریولا تهرانیان - کاملا نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 548 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف ماریو تریولا ترجمه محمدصادق تهرانیان - ابوالقاسم بزرگ نیا
 4. کتاب کاربرد نرم افزار SAS در تجزیه های آماری برای رشته های کشاورزی - کاملا نو

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 182 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف دکتر افشین سلطانی
 5. کتاب دست دوم جغرافیای اقتصادی ایران ، کشاورزی - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
 6. کتاب دست دوم بیوتکنولوژی گیاهی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف دکتر عبدالرضا باقری و همکاران
 7. کتاب دست دوم آمار کاربردی

  2,000 تومان

  تعداد صفحه 548 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف ماریو تریولا ترجمه محمد صادق تهرانیان - ابوالقاسم بزرگ نیا
0