1. کتاب دست دوم جغرافیای اقتصادی ایران ، کشاورزی - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
 2. کتاب دست دوم بیوتکنولوژی گیاهی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف دکتر عبدالرضا باقری و همکاران
 3. کتاب دست دوم برنامه نویسی به زبان C، مرجع کامل - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 704 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف مهندس عین اله جعفرنژاد قمی
 4. کتاب دست دوم آمار کاربردی

  2,000 تومان

  تعداد صفحه 548 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف ماریو تریولا ترجمه محمد صادق تهرانیان - ابوالقاسم بزرگ نیا