1. کتاب آمار در اقتصاد و بازرگانی جلد اول محمد نوفرستی - کاملا نو

  37,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات رسا تألیف محمد نوفرستی
 2. کتاب دست دوم آمار در اقتصاد و بازرگانی 1

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات رسا تألیف محمد نوفرستی
 3. کتاب دست دوم بهبود بی تردید، تکنیکی برای کاهش هزینه و بهبود کیفیت

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات رسا تألیف محمود کریمی
 4. کتاب دست دوم استراتژی رقابتی - تکنیک های تحلیل صنعت و رقبا

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات رسا تألیف مایکل پورتر ترجمه جهانگیر مجیدی - عباس مهرپویا
 5. کتاب آخرین انقلاب بزرگ انقلاب و تحول در ایران - کاملا نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات رسا تألیف رابین رایت ترجمه احمد تدین - شهین احمدی
 6. کتاب دست دوم عصر آفرینان، بزرگان کسب و کار قرن بیستم - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات رسا تألیف آنتونی جی مایو - نیتین نوریا ترجمه امیر توفیقی
 7. کتاب دست دوم پویایی گروه

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات رسا تألیف دانلسون آر فورسایت ترجمه مهرداد فیروزبخت - دکتر منصور قنادان
  0