1. کتاب دست دوم مردم در سازمانها زمینه رفتار سازمانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 749 انتشارات رشد تألیف فیلیپ سی کندال تألیف ترنس آر میچل ترجمه دکتر حسین شکرکن
 2. کتاب دست دوم روانشناسی مرضی کودک

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات رشد تألیف فیلیپ سی کندال ترجمه دکتر بهمن نجاریان
 3. کتاب دست دوم زمینه روانشناسی جلد دوم - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 670 انتشارات رشد تألیف ریتا ال اتکینسون و دیگران ترجمه دکتر محمد نقی براهنی و دیگران
 4. کتاب دست دوم اصول روان سنجی و روان آزمایی - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 430 انتشارات رشد تألیف دکتر حسن پاشا شریفی
 5. کتاب دست دوم پرورش مهارتهای مشاهده

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات رشد تألیف کارول آ کارت رایت ترجمه ولی الله نعمتی
 6. کتاب دست دوم دین و معنویت در روان درمانی و مشاوره - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات رشد تألیف دکتر ثور یوهانسن ترجمه فرید براتی سده
 7. کتاب دست دوم زمینه روانشناسی هیلگارد جلد اول - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 760 انتشارات رشد تألیف ریتا ال اتکینسون و دیگران ترجمه دکتر محمد نقی براهنی و دیگران
 8. کتاب دست دوم راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات رشد تألیف دکتر عبدالله شفیع آبادی
 9. کتاب دست دوم زمینه روانشناسی هیلگارد جلد اول - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 760 انتشارات رشد تألیف ریتا ال اتکینسون و دیگران ترجمه دکتر محمد نقی براهنی و دیگران
 10. کتاب دست دوم راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات رشد تألیف دکتر عبدالله شفیع آبادی