1. کتاب دست دوم روانشناسی مدیریت - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 262 انتشارات ویرایش تألیف دکتر محمود ساعتچی
 2. کتاب دست دوم روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 298 انتشارات ویرایش تألیف دکتر علی دلاور
 3. کتاب دست دوم روان شناسی شخصیت - در حد نو

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات ویرایش تألیف دکتر یوسف کریمی
 4. کتاب دست دوم روان شناسی شخصیت

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات ویرایش تألیف دکتر یوسف کریمی
 5. کتاب دست دوم روانشناسی کار - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات ویرایش تألیف دکتر محمود ساعتچی
 6. کتاب دست دوم انگیزش و هیجان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 584 انتشارات ویرایش تألیف جان مارشال ریو ترجمه یحیی سید محمدی