1. کتاب آمار و احتمال مهندسی علیرضا وحیدی - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تألیف علیرضا وحیدی - فرهاد حسین زاده لطفی
 2. کتاب دست دوم بازارها و نهادهای مالی - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 406 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تألیف دکتر فرشاد هیبتی و همکاران
 3. کتاب دست دوم هیدرودینامیک

  14,000تومان

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 356 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تألیف امیر خسروجردی