1. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 266 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد حسین کشاورز
 2. کتاب متون حقوقی 1 حقوق قراردادها عبدالحسین شیروی - کاملا نو

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات سمت تألیف دکتر عبدالحسین شیروی
 3. کتاب کلیات زبان شناسی محمود فرخ پی - کاملا نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 195 انتشارات سمت تألیف دکتر محمود فرخ پی
 4. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی 1 اکبر افقری - کاملا نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 84 انتشارات سمت تألیف دکتر اکبر افقری
 5. کتاب جغرافیای زیستی اصغر نیشابوری - کاملا نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 159 انتشارات سمت تألیف اصغر نیشابوری
 6. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی 2 - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 173 انتشارات سمت تألیف دکتر بهروز عزبدفتری و همکاران
 7. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته بهداشت دکتر علوی نائینی - کاملا نو

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 203 انتشارات سمت تألیف دکتر سید مجتبی علوی نائینی
 8. کتاب دست دوم حقوق بیمه - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 243 انتشارات سمت تألیف دکتر ایرج بابائی
 9. کتاب دست دوم مدیریت مالی جلد دوم - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 483 انتشارات سمت تألیف ریموند پی نوو ترجمه دکتر علی جهانخانی - دکتر علی پارسائیان
 10. کتاب دست دوم زبان و نگارش فارسی - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 193 انتشارات سمت تألیف دکتر حسن احمدی گیوی و همکاران
 11. کتاب دست دوم بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات سمت تألیف دکتر سید عباس کاظمی
 12. کتاب دست دوم تاریخ الادب العربی فی العصرین المملوکی و العثمانی - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات سمت تألیف دکتر جهانگیر امیری
 13. کتاب دست دوم پلیس علمی کشف علمی جرایم - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 275 انتشارات سمت تألیف مهدی نجابتی
 14. کتاب دست دوم انگلیسی برای دانشجویان رشته جغرافیای طبیعی - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات سمت تألیف دکتر شاپور گودرزی نژاد - مینو عسجدی
 15. کتاب دست دوم حقوق کار 1

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 319 انتشارات سمت تألیف دکتر سید عزت الله عراقی
 16. کتاب دست دوم معارف اسلامی 2-1 - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 331 انتشارات سمت
 17. کتاب دست دوم انسان از دیدگاه اسلام - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات سمت تألیف احمد واعظی
 18. کتاب دست دوم اصول بازاریابی و خدمات - در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 644 انتشارات سمت تألیف کریستوفر لاولاک ترجمه دکتر ابوالفضل تاج زاده نمین
 19. کتاب دست دوم نظریه های مشاوره و روان درمانی گروهی - در حد نو

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 154 انتشارات سمت تألیف دکتر شکوه نوابی نژاد
 20. کتاب دست دوم آیات الاحکام حقوق مدنی و جزایی - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات سمت تألیف خلیل قبله ای خویی
 21. کتاب دست دوم گرافیک در خدمت یادگیری - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 518 انتشارات سمت تألیف روت کالوین کلارک ترجمه مجید اخگر
 22. کتاب دست دوم جرم شناسی نظری گذری بر نظریه های جرم شناسی - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 519 انتشارات سمت تألیف جرج ولد و دیگران ترجمه علی شجاعی
 23. کتاب دست دوم حقوق تطبیقی - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 285 انتشارات سمت تألیف دکتر عبدالحسین شیروی
 24. کتاب دست دوم اقتصاد رسانه ها - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 215 انتشارات سمت تألیف دکتر میثم موسایی
 25. کتاب دست دوم جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات سمت تألیف دکتر مهدی ادیبی سده
 26. کتاب دست دوم اقتصاد کار و نیروی انسانی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات سمت تألیف دکتر حسن سبحانی
 27. کتاب دست دوم تربیت بدنی عمومی - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات سمت تألیف دکتر مهدی نمازی زاده - دکتر بهمن سلحشور
 28. کتاب دست دوم انگلیسی برای دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی 1 - در حد نو

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 122 انتشارات سمت تألیف دکتر ناهید بنی اقبال
 29. کتاب دست دوم سیستمهای اطلاعاتی مدیریت مبانی نظری ، طرح ، توسعه و اجرا - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات سمت تألیف دبلیو اس جوادکار ترجمه دکتر احمد سرداری
 30. کتاب دست دوم نهضت ترجمه در شرق جهان اسلام در قرن سوم و چهارم هجری - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات سمت تألیف دکتر رشید جمیلی ترجمه دکتر صادق آئینه وند
 31. کتاب دست دوم ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات سمت تألیف ثریا قزل ایاغ