1. کتاب دست دوم روان شناسی شناختی رابرت استرنبرگ ویراست چهارم ترجمه دکتر سید کمال خرازی - درحد نو

  275,000 تومان

  تعداد صفحات 800 انتشارات سمت رابرت استرنبرگ ترجمه دکتر سید کمال خرازی
 2. کتاب دست دوم متون روانشناسی -دکتر کیانوش هاشمیان

  109,000 تومان

  تعداد صفحات507 وزن770 تالیف کیانوش هاشمیان انتشارات سمت سال1398 چاپ نوزدهم
 3. کتاب دست دوم استنباط آماری در پژوهش رفتاری-نویسنده حیدر علی هومن

  122,000 تومان

  تعداد صفحات625انتشارات نامعلوم تالیف حیدرعلی هومن
 4. کتاب مبانی راهنمایی و مشاوره تالیف دکتر شکوه نوابی نژاد و همکاران

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 466 انتشارات سمت نویسنده دکتر شکوه نوابی نژاد و همکاران
 5. کتاب دست دوم نظریه های جامعه شناسی تالیف دکتر غلامعباس توسلی-در حد نو

  69,000 تومان

  تعداد صفحات 538 انتشارات سمت تالیف دکتر غلامعباس توسلی
 6. کتاب دست دوم مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 545 انتشارات سمت تألیف دکتر علی رضائیان
 7. کتاب دست دوم Special English For The students of Computer by Manoochehr Haghani -در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 249 مولف Manoochehr Haghani انتشارات سمت
 8. کتاب دست دوم حقوق تجارت کلیات معاملات تجاری_نویسنده دکتر ربیعا اسکینی

  55,000 تومان

  تعداد صفحات209 نویسنده دکتر ربیعا اسکینی انتشارات سمت
 9. کتاب دست دوم تاریخ اساطیری ایران-نویسنده ژاله آموزگار

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 104 تالیف ژاله آموزگار انتشارات سمت
 10. کتاب دست دوم فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز-نویسنده سید علی حائری روحانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 157 تالیف سید علی حایئری روحانی انتشارات سمت
 11. کتاب دست دوم انگلیسی برای دانشجویان مهندسی عمران تالیف محمد عزمی

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 264 مولف محمد عزمی انتشارات سمت
 12. کتاب دست دوم معارف اسلامی 1-2 تالیف جمعی از نویسندگان

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 319 مولف جمعی از نویسندگان انتشارات سمت
 13. کتاب دست دوم مهاجرت تالیف حبیب الله زنجانی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 226 تالیف حبیب الله زنجانی انتشارات سمت
 14. کتاب دست دوم تحقیق در عملیات جلد اول تالیف محمد رضا مهرگان -در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 212 مولف محمد رضا مهرگان انتشارات سمت
 15. کتاب دست دوم مدیریت مالی نوین (جلد اول) تالیف استفان راس ترجمه علی جهانخانی -در حد نو

  51,000 تومان

  تعداد صفحات 470 مولف استفان راس مترجم علی جهانخانی انتشارات سمت
 16. کتاب مقدمات برنامه ریزی درسی تالیف حسن ملکی -کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 242 مولف حسن ملکی انتشارات سمت
 17. کتاب راهنمایی و مشاوره گروهی تالیف شکوه نوابی نژاد -کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 123 مولف شکوه نوابی نژاد انتشارات سمت
 18. کتاب برنامه ریزی شهرهای جدید تالیف کرامت الله زیاری -کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 221 تالیف کرامت الله زیاری انتشارات سمت
 19. کتاب دست دوم منتخبی از موضوعات در کتاب اقتصاد دفاع تالیف کیت هارتلی ترجمه ابراهیم بیضایی-در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 356 مولف کیت هارتلی مترجم ابراهیم بیضایی انتشارات سمت
 20. کتاب دست دوم بازارهای پولی و مالی بین المللی تالیف محمد شبانی -در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 534 مولف محمد شبانی انتشارات سمت
 21. کتاب دست دوم المجانی من النصوص العرفانیه تالیف عباس اقبالی -کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 238 مولف عباس اقبالی انتشارات سمت
  0