1. کتاب ارزیابی مشارکتی روستایی PRA هادی ویسی - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 333 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف دکتر هادی ویسی - دکتر احمد رضوانفر
 2. کتاب جستاری در هنگام فراغت جلد 1 سفر و جهانگردی صلاح الدین محلاتی - کاملا نو

  15,000تومان

  12,750 تومان

  تعداد صفحه 458 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف صلاح الدین محلاتی
 3. کتاب دیواره آب بند سدها کمیسیون بین الملل سدهای بزرگ علی نورزاد - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ترجمه علی نورزاد - مصطفی جلال
 4. کتاب مبانی نظری و تجارب به کار گیری ماتریس تحلیلی سوات SWOT در برنامه ریزی استراتژیک توسعه منطقه ای - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف محمد حسین شریف زادگان - بهزاد ملک پور اصل
 5. کتاب راهنمای مدیریت منابع انسانی آکسفورد - کاملا نو

  90,000تومان

  67,500 تومان

  تعداد صفحه 478 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف پیتر باکسال ترجمه غلامعلی طبرسا و همکاران
 6. کتاب مدیریت نوین در عصر اطلاعات - کاملا نو

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 242 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف حسین ابراهیمیان و همکاران
 7. کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف مصطفی زندیه - وحید کیوانفر
 8. کتاب کاربرد تحلیل عددی پیشرفته در مهندسی ژئوتکنیک - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف دیوید پاتز و همکاران ترجمه علی نورزاد و همکاران
 9. کتاب محاسبات عددی افجه ای - کاملا نو

  25,000تومان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 418 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف سید ابراهیم افجه ای
 10. کتاب الکترونیک دیجیتال علی جهانیان - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 347 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف علی جهانیان
 11. کتاب کاربرد تحلیل داده ها - کاملا نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 365 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ترجمه دکتر حجت الله سیف الهی
 12. کتاب سازه های شبکه کابلی - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 110 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف ماریتز فاندنبرگ ترجمه دکتر مهیار جاوید روزی
 13. کتاب دست دوم زبان انگلیسی دانشگاهی کتاب 2 - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 130 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف محمدرضا عنابی سراب
 14. کتاب دست دوم زیبایی شناسی در معماری - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف یورگ کورت گروتر ترجمه دکتر جهانشاه پاکزاد - مهندس عبدالرضا همایون
 15. کتاب دست دوم دانش اقلیمی طراحی معماری

  15,000تومان

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف دکتر منصوره طاهباز