1. کتاب دست دوم زیبایی شناسی در معماری تالیف یورگ گروتر ترجمه دکتر جهانشاه پاکزاد

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 312 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف یورگ گروتر ترجمه دکتر جهانشاه پاکزاد
 2. کتاب دست دوم تحلیلهای ریاضی و کاربرد آن در اقتصاد و بازرگانی جلداول-نویسنده جین ا.وبر-مترجم حسین پورکاظمی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف جین ا.وبر ترجمه حسین پورکاظمی
 3. کتاب دست دوم آموزش ژیمناستیک هنری مردان مقدماتی-نویسنده فریبرز هوانلو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات208انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف فریبرز هوانلو و دیگران
 4. کتاب دست دوم معماری و شهرسازی در قرن بیستم ویتور مانیاگو لامپونیانی ترجمه لادن اعتضادی-در حد نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحات 312 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی نویسنده ویتور مانیاگو لامپونیانی ترجمه لادن اعتضادی
 5. کتاب بنیان محله های پایدار تالیف آوی فریدمن - کاملا نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف آوی فریدمن
 6. کتاب نشانه - معناشناسی روایی مکتب پاریس علی عباسی - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف علی عباسی
 7. کتاب تحول اخلاقی نظریه ها و کاربردها الیزابت سی وزلا شهلا پاکدامن - کاملا نو

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 266 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف الیزابت سی وزلا
 8. کتاب ارزیابی مشارکتی روستایی PRA هادی ویسی - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 333 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف دکتر هادی ویسی - دکتر احمد رضوانفر
 9. کتاب جستاری در هنگام فراغت جلد 1 سفر و جهانگردی صلاح الدین محلاتی - کاملا نو

  15,000تومان

  12,750 تومان

  تعداد صفحه 458 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف صلاح الدین محلاتی
 10. کتاب دیواره آب بند سدها کمیسیون بین الملل سدهای بزرگ علی نورزاد - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ترجمه علی نورزاد - مصطفی جلال
 11. کتاب مبانی نظری و تجارب به کار گیری ماتریس تحلیلی سوات SWOT در برنامه ریزی استراتژیک توسعه منطقه ای - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف محمد حسین شریف زادگان - بهزاد ملک پور اصل
 12. کتاب راهنمای مدیریت منابع انسانی آکسفورد - کاملا نو

  90,000تومان

  67,500 تومان

  تعداد صفحه 478 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف پیتر باکسال ترجمه غلامعلی طبرسا و همکاران
 13. کتاب مدیریت نوین در عصر اطلاعات - کاملا نو

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 242 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف حسین ابراهیمیان و همکاران
 14. کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته - کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف مصطفی زندیه - وحید کیوانفر
 15. کتاب کاربرد تحلیل عددی پیشرفته در مهندسی ژئوتکنیک - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف دیوید پاتز و همکاران ترجمه علی نورزاد و همکاران
 16. کتاب الکترونیک دیجیتال علی جهانیان - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 347 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف علی جهانیان
 17. کتاب کاربرد تحلیل داده ها - کاملا نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 365 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ترجمه دکتر حجت الله سیف الهی
 18. کتاب سازه های شبکه کابلی - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 110 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف ماریتز فاندنبرگ ترجمه دکتر مهیار جاوید روزی
 19. کتاب دست دوم زبان انگلیسی دانشگاهی کتاب 2 - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 130 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف محمدرضا عنابی سراب
 20. کتاب محاسبات عددی افجه ای - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 418 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف سید ابراهیم افجه ای
 21. کتاب دست دوم زیبایی شناسی در معماری - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف یورگ کورت گروتر ترجمه دکتر جهانشاه پاکزاد - مهندس عبدالرضا همایون
 22. کتاب دست دوم دانش اقلیمی طراحی معماری

  15,000تومان

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف دکتر منصوره طاهباز
  0