1. کتاب راهنمای متون روان شناسی ترجمه مهدی گنجی ویراستار حمزه گنجی

  52,000 تومان

  تعداد صفحات 288 انتشارات ساوالان نویسنده مهدی گنجی
 2. جلداول-نوسنده بنجامین ساواک-مترجم مهدی گنجی DSM-کتاب دست دوم خلاصه روان پزشکی کاپولان و سادوک براساس5

  80,000 تومان

  تعداد صفحات520انتشارات ساوالان تالیف بنجامین ساواک و دیگران ترجمه مهدی گنجی
 3. کتاب زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد مهدی گنجی ترجمه دکتر حمزه گنجی جلد دوم

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 768 انتشارات ساوالان نویسنده مهدی گنجی ترجمه دکتر حمزه گنجی
0