1. کتاب دست دوم مهندسی ترافیک جلد اول-نویسنده روس راجر- مترجم دکتر افشین شریعت

    45,000 تومان

    تعداد صفحات426انتشارات شرکت ایده پردازان فن و هنر تالیف روس راجر و دیگران ترجمه دکتر افشین شریعت و دیگران
0