1. کتاب دست دوم راهنما وتشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد1قسمت 1-نویسنده امیرحسین عباسی

    30,000 تومان

    تعداد صفحات200انتشارات موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ تالیف امیرحسین عباسی
  2. کتاب دست دوم تشریح کامل مسائل ماشین های الکتریکی-نویسنده نادر دهقان منگابادی

    25,000 تومان

    تعداد صفحات200 انتشارات موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ تالیف نادر دهقان منگابادی
0