1. کتاب دست دوم درسی در نظریه ی گروهها تالیف جان اس.رز ترجمه علیرضا مقدم فر و دیگران

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 472 مولف مولف جان اس.رز مترجم علیرضا مقدم فر و دیگران انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 2. کتاب دست دوم اندازه گیری الکتریکی تالیف ای.کی.ساونی ترجمه محمود دیانی-در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 789 مولف ای.کی.ساونی مترجم محمود دیانی انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 3. کتاب دست دوم بیوشیمی جلد اول تالیف آلبرت لنینگر

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 446 مولف آلبرت لنینگر انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 4. کتاب دست دوم دیرینه شناسی گیاهی-نویسنده فاطمه واعظ جوادی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 126 تالیف فاطمه واعظ جوادی انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 5. کتاب دست دوم نورشناخت تالیف یوجین هشت ترجمه پروین بیات مختاری

  280,000 تومان

  تعداد صفحات 560 مولف یوجین هشت مترجم پروین بیات مختاری انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 6. کتاب دست دوم امواج جلد 3 تالیف فرانک اس. کرافورد ترجمه داریوش عظیمی گرگانی -در حد نو

  100,000 تومان

  مولف فرانک اس. کرافورد مترجم داریوش عظیمی گرگانی انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 7. کتاب دست دوم روشهای ریاضی در فیزیک جلد اول تالیف جورج آرفکن ترجمه اعظم پور قاضی

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 610 مولف جورج آرفکن مترجم شهریار رخزاد پور انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 8. کتاب دست دوم روشهای ریاضی در فیزیک جلد اول تالیف جورج آرفکن ترجمه اعظم پور قاضی

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 610 مولف جورج آرفکن مترجم شهریار رخزاد پور انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 9. کتاب دست دوم مکانیک تحلیلی -نویسنده گ. ر. فاؤلز-مترجم جعفر قیصری

  150,000 تومان

  تعداد صفحات410 انتشارات مرکز نشر دانشگاهی نوشته گ. ر. فاؤلز ترجمه جعفر قیصری
 10. کتاب دست دوم آشنایی با فیزیک پلاسما و همجوشی کنترل شده-جلد اول-نویسنده فرانسیس اف چن-مترجم حسن مهدیان

  55,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی نوشته فرانسیس اف چن ترجمه حسن مهدیان-اسماعیل نامور
 11. کتاب دست دوم آشنایی با ذرات بنیادی-نویسنده دیوید گریفیث-مترجم حمیدرضا مشفق

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 510 انتشارات مرکز نشر دانشگاهی نوشته دیوید گریفیث ترجمه حمیدرضا مشفق-سلیمه کیمیاگر
 12. کتاب دست دوم اصول لیزر-نویسنده اوراسیو سوولتو-مترجم اکبر حریری

  40,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی نوشته اوراسیو سوولتو ترجمه اکبر حریری-حسین گل نبی
 13. کتاب دست دوم اصول آنالیز حقیقی -نویسنده ربرت جی بارتل مترجم جعفر زعفرانی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات644انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف ربرت جی بارتل
 14. کتاب دست دوم نظریۀ اقتصاد خرد -نویسنده چارلز فرگوسن

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 100انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف چارلز فرگوسن
 15. کتاب دست دوم روشهای تحقیق در علوم سیاسی : تحلیل تجربی تالیف یارول مانهایم ترجمه لی لا سازگار -نوشته دارد

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 711 مولف یارول مانهایم مترجم لی لا سازگار انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 16. کتاب دست دوم آشنایی با تارخ معماری لئوناردو بنه ولو ترجمه علی محمدسادات افسری-در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحات 245 انتشارات مرکز نشر دانشگاهی نویسنده لئوناردو بنه ولو ترجمه علی محمدسادات افسری
 17. کتاب دست دوم آشنایی بامکانیک-نویسنده دانیل کلپنر-مترجم هوشنگ سپهری

  80,000 تومان

  تعداد صفحات692انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف دانیل کلپنرو دیگران ترجمه هوشنگ سپهری و دیگران
 18. کتاب دست دوم رسم فنی عمومی ویرایش دوم-نویسنده احمد متقی پور

  80,000 تومان

  تعداد صفحات335انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف احمد متقی پور
 19. کتاب دست دوم شهرسازی معاصر واتسلاف اوستروفسکی ترجمه لادن اعتضادی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 187انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف واتسلاف اوستروفسکی ترجمه لادن اعتضادی
 20. کتاب دست دوم فیزیک جلد دوم-نویسنده دیوید هالیدی-مترجم نعمت الله گلستانیان

  80,000 تومان

  تعداد صفحات340انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف دیوید هالیدی و دیگران ترجمه نعمت الله گلستانیان ودیگران
 21. کتاب دست دوم طراحی اجزاء در مهندسی مکانیک - در حد نو

  225,000 تومان

  تعداد صفحه 981 انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تألیف جوزف ادوارد شیگلی ترجمه بیژن دیبایی نیا
 22. کتاب دست دوم حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد اول-2- نویسنده توماس -مترجم مهدی بهزاد

  50,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف جورج توماس و دیگران ترجمه مهدی بهزاد و دیگران
 23. کتاب دست دوم موادپلاستیک جلددوم-نویسنده جی.ای.بریدسون -مترجم حسین امیدیان

  23,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف جی.ای.بریدسون ترجمه حسین امیدیان
 24. کتاب دست دوم روسازی راه-نویسنده امیرمحمد طباطبائی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات496انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف امیرمحمد طباطبائی
 25. کتاب دست دوم آشنایی با مکانیک-نویسنده دانیل کلپنر-مترجم هوشنگ سپهری

  30,000 تومان

  تعداد صفحات692انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف دانیل کلپنر و دیگران ترجمه هوشنگ سپهری و دیگران
 26. کتاب دست دوم مکانیک شکست -نویسنده راس.ا.مگید-مترجم غلامحسین فرهی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات457انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف راس.ا.مگید ترجمه غلامحسین فرحی
 27. کتاب دست دوم مبانی شیمی معدنی-نویسنده آلبرت کاتن-مترجم منصورعابدینی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف آلبرت کاتن و دیگران ترجمه منصور عابدینی و دیگران
 28. کتاب دست دوم حساب دیفرانسیل و انتگرال-نویسنده اس.ام.شلی-مترجم ابوالقاسم لاله

  30,000 تومان

  تعداد صفحات649انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف اس.ام.شلی و دیگران ترجمه ابوالقاسم لاله
 29. کتاب دست دوم روشهای کمی و کیفی تحلیل تجربی سیاست -نویسنده کریگ لئونارد برایانز-مترجم لیلا سازگار

  30,000 تومان

  تعداد صفحات706انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف کریگ لئونارد برایانز و دیگران ترجمه لیلا سازگار
 30. کتاب دست دوم درآمدی به اقتصاد شهری ویراست دوم-نویسنده سعید عابدین درکوش

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف سعید عابدین درکوش
 31. کتاب دست دوم تجدید حیات هنرو تمدن درایران باستان-نویسنده جورجیناهرمان-مترجم مهرداد وحدتی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات170انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف جورجینا هرمان ترجمه مهرداد وحدتی
  0