1. کتاب دست دوم راهسازی طرح هندسی راه تالیف حمید بهبهانی

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 360 مولف حمید بهبهانی انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 2. کتاب دست دوم دینامیک کلاسیک ذرات و سیستمها تالیف جری ماریون ترجمه جلال الدین پاشایی راد

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 739 مولف جری ماریون مترجم اجلال الدین پاشایی راد انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 3. کتاب دست دوم روشهای تحقیق در علوم سیاسی : تحلیل تجربی تالیف یارول مانهایم ترجمه لی لا سازگار -نوشته دارد

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 711 مولف یارول مانهایم مترجم لی لا سازگار انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 4. کتاب دست دوم اصول فیزیک جلد اول تالیف هانس سی.اوهانیان ترجمه یوسف امیر ارجمند

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 542 مولف هانس سی.اوهانیان مترجم یوسف امیر ارجمند انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 5. کتاب دست دوم آشنایی با تارخ معماری لئوناردو بنه ولو ترجمه علی محمدسادات افسری-در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحات 245 انتشارات مرکز نشر دانشگاهی نویسنده لئوناردو بنه ولو ترجمه علی محمدسادات افسری
 6. کتاب دست دوم شهرسازی معاصر واتسلاف اوستروفسکی ترجمه لادن اعتضادی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 187انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف واتسلاف اوستروفسکی ترجمه لادن اعتضادی
 7. کتاب دست دوم طراحی اجزاء در مهندسی مکانیک - در حد نو

  225,000 تومان

  تعداد صفحه 981 انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تألیف جوزف ادوارد شیگلی ترجمه بیژن دیبایی نیا
 8. کتاب دست دوم حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد اول-1- نویسنده توماس -مترجم مهدی بهزاد

  50,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف جورج توماس و دیگران ترجمه مهدی بهزاد و دیگران
 9. کتاب دست دوم حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد اول-2- نویسنده توماس -مترجم مهدی بهزاد

  50,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف جورج توماس و دیگران ترجمه مهدی بهزاد و دیگران
 10. کتاب دست دوم موادپلاستیک جلددوم-نویسنده جی.ای.بریدسون -مترجم حسین امیدیان

  23,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف جی.ای.بریدسون ترجمه حسین امیدیان
 11. کتاب دست دوم روسازی راه-نویسنده امیرمحمد طباطبائی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات496انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف امیرمحمد طباطبائی
 12. کتاب دست دوم آشنایی با مکانیک-نویسنده دانیل کلپنر-مترجم هوشنگ سپهری

  30,000 تومان

  تعداد صفحات692انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف دانیل کلپنر و دیگران ترجمه هوشنگ سپهری و دیگران
 13. کتاب دست دوم مکانیک شکست -نویسنده راس.ا.مگید-مترجم غلامحسین فرهی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات457انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف راس.ا.مگید ترجمه غلامحسین فرحی
 14. کتاب دست دوم آشنایی بامکانیک-نویسنده دانیل کلپنر-مترجم هوشنگ سپهری

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف دانیل کلپنرو دیگران ترجمه هوشنگ سپهری و دیگران
 15. کتاب دست دوم مبانی شیمی معدنی-نویسنده آلبرت کاتن-مترجم منصورعابدینی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف آلبرت کاتن و دیگران ترجمه منصور عابدینی و دیگران
 16. کتاب دست دوم حساب دیفرانسیل و انتگرال-نویسنده اس.ام.شلی-مترجم ابوالقاسم لاله

  30,000 تومان

  تعداد صفحات649انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف اس.ام.شلی و دیگران ترجمه ابوالقاسم لاله
 17. کتاب دست دوم روشهای کمی و کیفی تحلیل تجربی سیاست -نویسنده کریگ لئونارد برایانز-مترجم لیلا سازگار

  30,000 تومان

  تعداد صفحات706انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف کریگ لئونارد برایانز و دیگران ترجمه لیلا سازگار
 18. کتاب دست دوم درآمدی به اقتصاد شهری ویراست دوم-نویسنده سعید عابدین درکوش

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف سعید عابدین درکوش
 19. کتاب دست دوم رسم فنی عمومی ویرایش دوم-نویسنده احمد متقی پور

  60,000 تومان

  تعداد صفحات335انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف احمد متقی پور
 20. کتاب دست دوم تجدید حیات هنرو تمدن درایران باستان-نویسنده جورجیناهرمان-مترجم مهرداد وحدتی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات170انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف جورجینا هرمان ترجمه مهرداد وحدتی
 21. کتاب دست دوم مبانی علم اقتصاد-نویسنده محمود روزبهان

  30,000 تومان

  تعداد صفحات246انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف محمود روزبهان
 22. کتاب دست دوم ماتریسها و تانسورها درفیزیک-نویسنده ا.و.جوشی-مترجم سالارباهر

  22,000 تومان

  تعداد صفحات440انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف ا.و.جوشی ترجمه سالار باهر و دیگران
 23. کتاب دست دوم فیزیک-نویسنده رابرت رزینک-مترجم جلال الدین پاشایی راد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف رابرت رزینک و دیگران ترجمه جلال الدین پاشایی راد
 24. کتاب دست دوم فیزیک و کاربرد های آن در علوم تندرستی-نویسنده پل پیتر اورون- مترجم جلال الدین پاشایی راد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات361انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف پل پیتر اورون ترجمه جلال الدین پاشایی راد ودیگران
 25. کتاب دست دوم فیزیک جلد اول-نویسنده دیوید هالیدی-مترجم نعمت الله گلستانیان

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف دیوید هالیدی و دیگران ترجمه نعمت الله گلستانیان ودیگران
 26. کتاب دست دوم شیمی فیزیک جلددوم-نویسنده پی.دبلیو.اتکیتز -مترجم مسعود حسن پور

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف چارلز مورتیمر ترجمه علی پورجوادی و دیگران
 27. کتاب دست دوم شیمی عمومی جلداول-نویسنده چارلز مورتیمر -مترجم علی پور جوادی و دیگران

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 200انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف چارلز مورتیمر ترجمه علی پورجوادی و دیگران
 28. کتاب دست دوم آشنایی با اپتیک فوریه-نویسنده جوزف دبلیو. گودمن-مترجم دکتر محمدرضا خانلری

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف جوزف دبلیو. گودمن ترجمه دکتر محمدرضا خانلری- فرزانه ولد خانی
 29. کتاب نظریه های مشاوره و روان درمانی دکترعبدالله شفیع آبادی

  32,000 تومان

  تعداد صفحات 322انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف دکترعبدالله شفیع آبادی
 30. کتاب دست دوم اصول تجزیه دستگاهی جلد اول اسکوگ ترجمه عبدالرضا سلاجقه

  65,000 تومان

  تعداد صفحات434 انتشارات مرکز نشر دانشگاهی نویسنده اسکوگ ترجمه عبدالرضا سلاجقه
  0