1. کتاب دست دوم دیالوگ با سه نفر و چند نمایشنامه دیگر تالیف هرولد پینتر ترجمه غلام رضا صراف -در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 134 مولف هرولد پینتر مترجم غلام رضا صراف انتشارات مانیا هنر
 2. کتاب دست دوم مفاهیم کلیدی در روان شناسی سلامت تالیف یان پ.البری مترجم محدثه کاکوجویباری

  38,500 تومان

  تعداد صفحات 490انتشارات مانیا هنر تالیف یان پ.البری مترجم محدثه کاکوجویباری
 3. کتاب مفاهیم کلیدی در روان شناسی سلامت تالیف یان پ.آلبری ترجمه محدثه کاکو جویباری

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 302 انتشارات مانیا هنر نویسنده یان پ.آلبری ترجمه محدثه کاکو جویباری
0