1. کتاب دست دوم اصول فقه به بیان ساده تالیف ابوالفضل باقری راد-در حد نو

  49,000 تومان

  تعداد صفحات384 انتشارات مشاهیر دادآفرین نویسنده ابوالفضل باقری راد
 2. کتاب دست دوم آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی جلد اول

  66,000 تومان

  تعداد صفحات 600 انتشارات مشاهیر دادآفرین نویسنده اسماعیل ساولانی
 3. کتاب دست دوم آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی جلد دوم-در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 504 انتشارات مشاهیر دادآفرین نویسنده اسماعیل ساولانی
 4. کتاب دست دوم سنجش برتر 3اصول فقه در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات216انتشارات مشاهیر دادآفرین
 5. کتاب دست دوم نکات برتر حقوق مدنی 1394- نویسنده مجتبی جرعه نوش -در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات192انتشارات مشاهیر دادآفرین تالیف مجتبی جرعه نوش
 6. کتاب دست دوم نکاتی از حقوق جزای اختصاصی 1- نویسنده اسماعیل ساولانی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 232انتشارات مشاهیر داد آفرین تالیف اسماعیل ساولانی
 7. کتاب دست دوم قانون ایین دادرسی مدنی-نویسنده امیر کمالوند

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 296انتشارات مشاهیر دادافرین تالیف امیر کمانلود
 8. کتاب دست دوم تحریر الوکاله ترجمه و شرح باب وکالت تحربر الوسیله -نویسنده بهزاد قشلاقیان

  25,000 تومان

  تعداد صفحات107انتشارات مشاهیر دادآفرین تالیف بهزاد قشلاقیان
 9. کتاب دست دوم قانون ایین دادرسی مدنی-نویسنده امیر کمالوند

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 296انتشارات مشاهیر دادافرین تالیف امیر کمانلود
 10. کتاب دست دوم تحریر الوکاله ترجمه و شرح باب وکالت تحربر الوسیله -نویسنده بهزاد قشلاقیان

  25,000 تومان

  تعداد صفحات107انتشارات مشاهیر دادآفرین تالیف بهزاد قشلاقیان
  0