1. کتاب دست دوم اصول بازاریابی -نویسنده فیلیپ کاتلر-گری آرمسترانگ مترجم بهمن فروزنده

    145,000 تومان

    تعداد صفحات 932 انتشارات آموخته تالیف فیلیپ کاتلر-گری آرمسترانگ
  2. کتاب دست دوم مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده-در حد نو

    230,000 تومان

    تعداد صفحات 851 انتشارات آموخته نویسنده فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده
0