1. کتاب قانون آیین دادرسی کیفری -نویسنده اسماعیل ساولانی

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 304 انتشارات انتشارات مشاهیر داد آفرین تالیف اسماعیل ساولانی
 2. کتاب دست دوم مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری-نویسنده اسماعیل ساولانی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 496,انتشارات مشاهیر داد آفرین,تالیف اسماعیل ساولانی
 3. کتاب دست دوم مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی مدنی -نویسنده امیر کمالوند

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 614 انتشارات مشاهیر داد آفرین تالیف امیر کمالوند
 4. کتاب دست دوم حقوق تجارت به روش ساده - تالیف رضا رشیدی نسب - دوجلدی - درحد نو

  180,000تومان

  153,000 تومان

  تعداد صفحات 790 انتشارات مشاهیر دادآفرین تالیف رضا رشیدی نسب
 5. کتاب دست دوم اصول فقه به روش ساده - تالیف سمیرا سید محمدی - دوجلدی - درحد نو

  170,000تومان

  144,500 تومان

  تعداد صفحات 808انتشارات مشاهیر دادآفرین تالیف سمیرا سید محمدی
0