1. کتاب دست دوم اختلالات اضطرابی در کودکان و نوجوانان -نویسنده رابرت وایس -مترجم دکتر حسین ابراهیمی مقدم

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 152 انتشارات مدبر تالیف رابرت وایس ترجمه دکتر حسین ابراهیمی مقدم
 2. کتاب دست دوم اختلالات اضطرابی در کودکان و نوجوانان -نویسنده رابرت وایس -مترجم دکتر حسین ابراهیمی مقدم

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 152 انتشارات مدبر تالیف رابرت وایس ترجمه دکتر حسین ابراهیمی مقدم
 3. کتاب دست دوم مصاحبه تشخیصی- نویسنده مهدی خدادادی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 448 انتشارات مدبر تالیف مهدی خدادادی
 4. کتاب دست دوم فیزیولوژی عصاب و غدد-نویسنده دکتر حسین ابراهیمی مقدم

  12,000 تومان

  تعداد صفحات256 انتشارات مدبر تالیف دکتر حسین ابراهیمی مقدم
0