1. کتاب دست دوم مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد آناتومی 1394 تا 1378 تالیف محمد عظیمی الموتی و دیگران-در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 372 مولف محمد عظیمی الموتی و دیگران انتشارات چامعه نگر
 2. کتاب دست دوم گنجینه جامع سوالات آناتومی جلد اول تالیف جمال مجید پور-در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 318 مولف مهدی جلالی انتشارات علمی سنا
 3. کتاب آناتومی انسان چوراسیا با رویکرد بالینی جلد سوم: سر و گردن تالیف گارگ کریشنا ترجمه دکتر رضا شیرازی

  150,000تومان

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 516 مولف گارگ کریشنا مترجم دکتر رضا شیرازی انتشارات اندیشه رفیع
 4. کتاب آناتومی مقاطع عرضی بدن انسان تالیف دیوید دین ترجمه دکتر سید بهنام الدین جامعی

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 340 مولف دیوید دین مترجم دکتر سید بهنام الدین جامعی انتشارات خسروی
 5. کتاب مقدمه ای بر اقدامات بالینی نتر همراه با سی دی تالیف ماریوس لوکاس ترجمه احسان گلچینی

  319,000تومان

  255,200 تومان

  تعداد صفحات 356 مولف ماریوس لوکاس ترجمه احسان گلچینی انتشارات جامعه نگر
 6. کتاب آناتومی بالینی نتر تالیف جانی تی هنسر ترجمه احسان گلچینی

  259,000تومان

  207,200 تومان

  تعداد صفحات 630 مولف جانی تی هنسر ترجمه احسان گلچینی انتشارات جامعه نگر
 7. کتاب آناتومی عمومی با نکات بالینی تالیف دکتر سکینه غفاریان

  120,000تومان

  96,000 تومان

  تعداد صفحات 580 مولف دکتر سکینه غفاریان انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 8. کتاب آناتومی استخوان و مفاصل بااصطلاحات آناتومی تالیف دکتر فریدون نگهدار

  190,000تومان

  152,000 تومان

  تعداد صفحات 465 مولف دکتر فریدون نگهدار انتشارات حیدری
 9. کتاب دست دوم کالبد شناسی عمومی اردکانی

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 595 مولف دکترسید فخرالدین مصباح اردکانی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 10. کتاب مرور سریع آناتومی اندام تالیف مائده محمودی

  50,000تومان

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 105 مولف مائده محمودی انتشارات تیمورزاده
 11. کتاب آناتومی عمومی تالیف دکتر مهری میر حسینی

  80,000تومان

  64,000 تومان

  تعداد صفحات 272 مولف دکتر مهری میر حسینی انتشارات پرستش
 12. کتاب مرور سریع نوروآناتومی تالیف مائده محمودی

  35,000تومان

  28,000 تومان

  تعداد صفحات 83 مولف مائده محمودی انتشارات تیمورزاده
 13. کتاب مرور سریع آناتومی تنه تالیف مائده محمودی

  50,000تومان

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 138 مولف مائده محمودی انتشارات تیمورزاده
 14. کتاب کالبد شناسی تنه بالینی تالیف علیرضا محرری

  110,000تومان

  88,000 تومان

  تعداد صفحات 265 مولف علیرضا محرری انتشارات حیدری
 15. کتاب آناتومی بالینی اسنل :سرو گردن 2019 تالیف ریچارد اس.اسنل ترجمه دکتر فردین عمیدی

  180,000تومان

  144,000 تومان

  تعداد صفحات 350 مولف ریچارد اس.اسنل مترجم دکتر فردین عمیدی انتشارات حیدری
 16. کتاب آناتومی بالینی اسنل جلد سوم :سر و گردن ویرایش دهم 2019 تالیف لورنس واینسکی ترجمه دکتر مظفر خزاعی

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 192 مولف لورنس واینسکی مترجم دکتر مظفر خزاعی انتشارات گذر
 17. کتاب آناتومی پایه گری 2018 اندام 2 تالیف ریچارد درک ترجمه احسان گلچینی

  185,000 تومان

  تعداد صفحات 168 مولف ریچارد درک مترجم احسان گلچینی انتشارات جامعه نگر
 18. کتاب دست دوم آناتومی گری برای دانشجویان جلد اول: تنه 2015 تالیف ریچارد درک ترجمه رضا شیرازی و دیگران- نوشته دارد

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 534 مولف ریچارد درک مترجم رضا شیرازی و دیگران انتشارات اندیشه رفیع
 19. کتاب آناتومی گری برای دانشجویان جلد اول : تنه ویراست چهارم 2020 تالیف ریچارد درک ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده

  270,000تومان

  216,000 تومان

  تعداد صفحات 568 مولف ریچارد درک مترجم دکتر غلامرضا حسن زاده انتشارات ابن سینا
 20. کتاب آناتومی سر و گردن برای دندانپزشکی نتر ویراست سوم 2017 تالیف نیل اس.نورتون ترجمه احسان گلچینی

  199,000تومان

  159,200 تومان

  تعداد صفحات 680 مولف نیل اس.نورتون ترجمه احسان گلچینی انتشارات جامعه نگر
 21. کتاب آناتومی پایه گری جلد 1: تنه ویراست دوم 2018 تالیف ریچارد درک ترجمه احسان گلچینی

  149,000تومان

  119,200 تومان

  تعداد صفحات 300 مولف ریچارد درک مترجم احسان گلچینی وزن 380 انتشارات جامعه نگر
 22. کتاب آناتومی دستگاه عصبی تالیف دکتر محمد صمدیان

  22,000تومان

  17,600 تومان

  تعداد صفحات 248 مولف محمد صمدیان انتشارات جامعه نگر
 23. کتاب مرور سریع استخوان شناسی آناتومی سرو گردن تالیف مائده محمودی

  69,000تومان

  55,200 تومان

  تعداد صفحات 456 مولف مائده محمودی انتشارات تیمورزاده
 24. کتاب یادگیری آناتومی تالیف دکتر غلامرضا حسن زاده

  80,000تومان

  64,000 تومان

  تعداد صفحات 352 مولف دکترغلامرضا حسن زاده انتشارات گذر
 25. کتاب نورو آناتومی تالیف دکتر محمد اکبری

  80,000تومان

  64,000 تومان

  تعداد صفحات 216 مولف دکتر محمد اکبری انتشارات حیدری
 26. کتاب کالبد شناسی سر و گردن بالینی تالیف علیرضا محرری

  90,000تومان

  72,000 تومان

  تعداد صفحات 226 مولف علیرضا محرری انتشارات حیدری
 27. کتاب آناتومی دستگاه عصبی مرکزی تالیف دکتر فریدون نگهدار

  140,000تومان

  112,000 تومان

  تعداد صفحات 264 مولف فریدون نگهدار انتشارات حیدری
 28. کتاب آناتومی بالینی اسنل :اندام 2019 تالیف ریچارد اس.اسنل ترجمه دکتر فردین عمیدی

  90,000تومان

  72,000 تومان

  تعداد صفحات 314 مولف ریچارد اس.اسنل مترجم دکتر فردین عمیدی انتشارات حیدری
 29. کتاب آناتومی بالینی اسنل جلد دوم :اندام ویرایش دهم 2019 تالیف لورنس واینسکی ترجمه دکتر مظفر خزاعی

  150,000تومان

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 232 مولف لورنس واینسکی مترجم دکتر مظفر خزاعی انتشارات گذر
 30. کتاب آناتومی پایه گری 2018 سر و گردن 3 تالیف ریچارد درک ترجمه احسان گلچینی

  65,000تومان

  52,000 تومان

  تعداد صفحات 218 مولف ریچارد درک مترجم احسان گلچینی انتشارات جامعه نگر
 31. کتاب آناتومی عمومی براساس آناتومی گری ویرایش دوم تالیف دکتر فردین عمیدی

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 260 مولف دکتر فردین عمیدی انتشارات خسروی
 32. کتاب آناتومی گری برای دانشجویان جلد چهارم :نوروآناتومی ویراست چهارم 2020 تالیف ریچارد درک ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده

  70,000تومان

  56,000 تومان

  تعداد صفحات 90 مولف ریچارد درک ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده انتشارات ابن سینا
  0